Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Voorschoten. We found 48 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 26, 1686 Zeylden van hier ’t jagt de Purmer, met de fluyten Voorschoten en de Helder naar Bengale file 2501, folio 1022
July 2, 1688 Item per Javaans vaartuygh uyt de Straat Sunda een briefje[329] van de opperhoofd en de fluyt Voorschoten comende uyt het vaderlant file 2503, folio 294
July 2, 1688 De chialoup de Hengelaar naar de Straat Sunda met een briefje[330] aan de opperhoofden der voormelte fluyt Voorschoten file 2503, folio 294
July 4, 1688 Arrivement van de fluyt Voorschoten van Europa met 196 coppen file 2503, folio 295
Aug. 20, 1688 De fluyt Voorschoten naar Damack met een briefje aan de Hr. commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2503, folio 363-364
Sept. 20, 1688 De fluyt Voorschoten van Japara met verscheyde houtwercken file 2503, folio 410
Dec. 25, 1688 De retourscheepen Oosterlant, Java, Voorschoten, de Schelde, Langewijk, en Oosthuysen naar het hooge lant van Bantam file 2503, folio 581
Jan. 25, 1692 d’Opperhoofden van de schepen Hooger Geest, Voorschoten en Berckel wegens het aandoen van ’t eyland St. Jago op hare herwaerts reyse gereleveert van de daartoe staande straffe file 2508, folio 49
Feb. 13, 1692 Arrivement van de fluyt Voorschoten uyt het vaderlant file 2508, folio 107-109
March 25, 1692 Voorschoten en Wijk op Zee nae Bengale aangelegt file 2508, folio 255
May 13, 1692 Voorschoten over Ceylon nae Bengale met den independent fiscael Dirck van Blijswijk file 2508, folio 336-337
May 4, 1693 De Purmer en Voorschoten vandaar nae Ceylon gesonden den 4e January met retourschepen voor ’t vaderlant file 2510, folio 413
Aug. 3, 1696 De fluyt Voorschoten uyt Persia alhier ter rheede file 2516, folio 632
Sept. 1, 1696 Vertreck van ’t fluytje Voorschoten en Hobré na Persia file 2516, folio 710
Oct. 10, 1697 Tijding van de schepen Voorschoten en Hobré file 2517, folio 739
Jan. 19, 1698 Kort verhaal wegens de tegenspoedige reyse van voorsz. fluyt Hobré en de fluyt Voorschoten file 2518, folio 55-56
Jan. 24, 1698 Arrivement van de fluyt Voorschoten uyt Persia over Ceylon file 2518, folio 60
Feb. 25, 1698 Depêsche van ’t jagt de Susanna de fluyt Voorschoten en het galjoot de Snobber nae Sirrebon om hout file 2518, folio 130
March 31, 1698 Daaraf ’t origineel per de fluyt Voorschoten verwagt werd file 2518, folio 201
April 15, 1698 De fluyt Voorschoten nevens een vlot met houtwerken van Sirrebon onder geleyde van een briefje van de residenten aldaar file 2518, folio 252