Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Ternaten. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 2, 1669 Ternaten en Cattenburgh in de Straet uyt het vaderlant file 2472, folio 281
July 5, 1669 Ternaten uyt het vaderlant file 2472, folio 288
Oct. 1, 1671 Ternaten, Tidoor, het Wapen van Zirckzee, het Wapen van Rotterdam, het Casteel van Medenblick en Delfshaven voor het vaderland aengeleyt file 2474, folio 291
March 13, 1674 Het schip Ternaten de volle premie geaccordeert file 2477, folio 96
July 27, 1675 d’Hr. Nicolaas Verburgh met het schip Ternaten te retourneeren file 2479, folio 564
Dec. 28, 1677 Het schip Ternaten uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 642
March 1, 1678 De opperhoofden van het schip Ternaten de ½ premie toegeleyt file 2482, folio 125
June 2, 1678 De schepen Macassar en Ternaten over Trincomale ende Nagapatnam na Chormandel file 2482, folio 425
March 28, 1679 De schepen Europa en Ternaten voor het patria te onderlagen file 2484, folio 186
May 3, 1679 De schepen Europa en Ternaten over Triconmale en Nagapatnam na Chormandel file 2484, folio 262-263
Nov. 3, 1679 De chialoupen Orangieboom en Salm met 50 matrosen na de Straet Sunda om het schip Ternaten aldaer van Chormandel gearriveert hier te brengen file 2485, folio 821
Nov. 4, 1679 De chilaoupen de Orangieboom en Salm terugh uyt de Straet Sunda van het schip Ternaten file 2485, folio 821
Dec. 19, 1679 Om de cargasoenen van de retourschepen Ternaten en het Huys te Merwede te verrijcken alle de Chinese zijde, de pelangs en eenige pansjes daarin voor het vaderlant aff te schepen file 2485, folio 940
Jan. 9, 1680 De 2 af te gaene retourschepen het Huys te Merwe en Ternaten met 120 gesonde en 25 impotente coppen yder te bemannen file 2486, folio 38
March 2, 1680 Resolutie en verklaringh wegens de bequamheyt der retourschepen het Huys te Merwe en Ternaten file 2486, folio 235
March 15, 1680 De schepen het Huys te Merwee en Ternaten gaen na het vaderlant over St. Helena file 2486, folio 270
Jan. 15, 1682 Rapport wegens het schip Ternaten over sijne zeylagie uyt het vaderlant en het vervallen op de rotsen van Tristan de Cunha file 2491, folio 50-51
April 7, 1682 De opperhoofden van ’t schip Ternaten de versogte premie voor gedane uytreyse vooreerst ontsecht behalven den boeckhouder Gerrit van Marken file 2492, folio 780
June 15, 1682 Het schip Ternaten na Bantam met den Edele Jacobus de Gheyn ende de coopluyden Jacobus Snickers en Jacobus de Vick met een missive aan d’Hr. mayoor Saint Martin file 2492, folio 1295
Aug. 28, 1682 Het schip Ternaten en de fluyt Egelenburgh van Bantam met een missive van den heer mayoor file 2493, folio 1746