Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Rijssel. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 1, 1711 ’t Schip Rijssel uyt het vaderland in de Straat file 2535, folio 345
May 3, 1711 Het schip Rijssel van Middelburg met 186 coppen file 2535, folio 347-348
Aug. 17, 1711 En van Rijssel van gemelde directie file 2536, folio 656-658
July 10, 1712 Souratse en Mallabaarse papieren van de schepen de Bijl, Donauw, Rijssel en ’t Ghijn uyt de Straat ontfangen file 2537, folio 428-429
July 12, 1712 Arrivement van de Souratte de schepen Rijssel en den Donauw file 2537, folio 432-434
Oct. 20, 1712 Popkenburg, Rijssel en Zuyderbeek na Bengale over Malacca file 2537, folio 675-676
July 20, 1713 Rijssel uyt Bengale file 2539, folio 625-627
July 19, 1715 Een briefje van Bantam tot geleyde van een advys briefje van het nieuwe schip Rijssel komende uyt het vaderland file 2542, folio 620
July 21, 1715 Rijssel en Noorderquartier uyt ’t patria met 283 coppen file 2542, folio 622-623
Aug. 18, 1717 Een briefje van Bantam met een advisbriefje van het schip Rijssel komende uyt het vaderland file 2546, folio 443
Aug. 18, 1717 Inhoudende berigt van het verlies sijner masten kort na sijn vertrek van de Caab file 2546, folio 443
Aug. 19, 1717 De patchiallang de Veerman op Edam na de Straat Sunda om na het schip Rijssel te vernemen file 2546, folio 444
Aug. 22, 1717 De Veerman op Edam uyt de Straat Sunda met berigt dat alles op Rijssel wel is file 2546, folio 447
Aug. 30, 1717 Rijssel uyt het vaderland met 190 coppen file 2546, folio 454-455
Aug. 30, 1717 Lading van gemelte schip Rijssel file 2546, folio 456
Jan. 8, 1720 Rijssel uyt het vaderland over Sumatra’s Westcust naar een aanmerkelijke reys van derthien maanden file 2550, folio 8
April 2, 1720 Rijssel en ’t Huys te Foreest naar Tagal file 2550, folio 225
April 30, 1720 Rijssel en ’t Huys te Foreest van Tagal file 2550, folio 268
July 31, 1720 Herstelde Leeuw, Rijssel, Allegonde en ’t Huys ter Donk naar Ceylon file 2550, folio 447