Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Naaltwijk. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 6, 1681 100000 guldens uyt het geprojecteerde cargasoen met Naaltwijk voor de cust Chormandel over te houden file 2489, folio 545
Sept. 2, 1682 De schepen Jamby, Zeyst, Zijp, Naaltwijk en de Stad Grave naar Bengale met den coopman en fiscaal Joannes Vrouwling file 2493, folio 1823
Jan. 21, 1684 ’t Jagt Naaltwijk over Japara naar Amboina, brieven daarmede naa derwaarts file 2496, folio 77
July 22, 1684 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson voorgestelt en vertrekt met de scheepen Naaltwijk, Zillida, Gideon, en Naardermeer als opperhooft over den negotie na de cust van China file 2497, folio 844-845
Feb. 23, 1685 De jagten Gideon en Naaltwijk uyt den Maccauwse eylanden terugge met den oppercoopman Joannes Leeuwenson file 2498, folio 136
Feb. 23, 1685 Verrigtingen tot Maccauw en ladinge van ’t jagt Naaltwijk en de fluyt de Gideon file 2498, folio 138-139
March 23, 1685 Vertrek van Naaltwijk na Bantam file 2498, folio 216
April 10, 1685 Naaltwijk en de Maas van Bantam terugh met een missive[105] van den gesaghebber Everard van der Schuere en raat file 2498, folio 275
April 10, 1685 Lading van ’t jagt Naaltwijk van Bantam file 2498, folio 277
May 14, 1685 ’t Jagt Naaltwijk en de cat Naardermeer na Bengalen file 2498, folio 401
May 14, 1685 ’t Overgevoerde door Naaltwijk file 2498, folio 401-402
Nov. 13, 1685 ’t Jagt Naaltwijk uyt Bengalen met een dubbelde missive[379] file 2499, folio 907-908
Dec. 11, 1685 ’t Jagt Naaltwijk van Bantam met d’heer Isaac de Saint Martin, den Bantamsen Pangiran Aria Diepa Ningrat en den priester Keey Fockee file 2499, folio 991
Jan. 15, 1686 Naaltwijk na Ternaten, Voorschooten na Amboina en Moercappel na Banda aangelegt file 2500, folio 39
Feb. 19, 1686 Voorstellinge van den Ternaatse gouverneur Joan Hendricq Thim op ’t jagt Naaltwijk file 2500, folio 183-184
Sept. 26, 1686 ’t Jagt Naaltwijk naar Bantam file 2501, folio 1179
Nov. 14, 1686 ’t Jagt Naaltwijk van Bantam file 2501, folio 1344
Nov. 26, 1686 ’t Jagt Naaltwijk na Malacca file 2501, folio 1370
Nov. 26, 1686 ’t Cargasoen van Naaltwijk file 2501, folio 1370-1371
March 19, 1687 ’t Jagt Naaltwijk van Malacca over Palembang met een missive[384] van den heer gouverneur Thomas Sligher en raad file 2502, folio 190