Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Keulen. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 23, 1696 Depêsche van ’t schip Keulen nae Ceylon file 2515, folio 386
Sept. 5, 1696 ’t Schip Keulen van Ceylon met den coopman Govert van Vlierden file 2516, folio 732
Sept. 21, 1696 De schepen Keulen, Vrijburgh, en Cattendijcke tot de besendinge na ’t vaderlant aangelegt file 2516, folio 763
April 19, 1699 Tijdinge van ’t arrivement van ’t schip Keulen uyt ’t vaderlant in de Straet Sunda file 2519, folio 256
April 21, 1699 Ontfangh der papieren van ’t schip Keulen uyt de Straet Sunda file 2519, folio 260
April 24, 1699 Arrivement van ’t schip Keulen uyt het vaderland voor de camer Amsterdam file 2519, folio 272-273
May 12, 1699 ’t Schip Vrijburgh nae Japan en de scheepen de Dry Cronen en Keulen na Persia en Souratta aangelegt file 2519, folio 324
Aug. 4, 1699 ’t Schip Keulen en ’t freguat de Hartloper na Persia en Souratta gedestineert vertrecken vooraf na ’t Princeneyland om aldaer de andere schepen in te wagten file 2519, folio 503
Sept. 10, 1700 Ladinge van ’t schip Keulen file 2520, folio 503-504
Sept. 11, 1700 Aankomste van ’t schip den Eenhoorn mede uyt Persia over Ceylon met de dubbelde brieven per ’t schip Keulen ontfangen file 2520, folio 504
July 31, 1703 d’Overheden van de scheepen ter Heem, de Cauw, de Matroos en Keulen erlangen hare Depêsche na Souratte file 2524, folio 305
July 31, 1703 Item van ’t schip Keulen file 2524, folio 308
Oct. 30, 1704 ’t Schip Keulen retourneert van Chirbon te deser rheede file 2525, folio 696
Nov. 14, 1704 ’t Schip Keulen naar Banda aangelegt met een ladinge rijs file 2525, folio 740
Dec. 7, 1704 Vertreck van ’t schip Keulen over Java naar Banda met de nevenstaande papieren file 2525, folio 800-801
Dec. 7, 1704 Specificatie van ’t geladene in ’t schip Keulen file 2525, folio 801-802
June 6, 1705 Aankomst van ’t schip Keulen uyt Banda met de nevenstaande ladinge file 2527, folio 473
Aug. 17, 1705 ’t Schip Keulen arriveert van Samarangh met schrijvens van den heere Harman de Wilde en raad file 2527, folio 726
Sept. 15, 1705 En Keulen in plaatse van ter Eem over Malacca na Bengaale geprojecteert file 2527, folio 818
June 13, 1707 Verschijninge van ’t schip Keulen van Samarang over Cheribon met een briefje van laatstgemelte plaats file 2530, folio 413