Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Juno. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 22, 1773 Het Rotterdammer kamerschip Juno arriveerd ter rheede file 2600, folio 94
Oct. 22, 1773 Genoteerd de eerste tromslag voor de vier retourschepen de Vrouwe Cornelia Hillegonda, Juno, het Huys te Krooswijk en Vreeburg file 2600, folio 120
Jan. 29, 1776 En de scheepen Juno en de Vrouwe Cornelia Hillegonda van de kamers Delft en Hoorn file 2603, folio 11
March 24, 1776 [Zoo meede van Madras de Engelsche particuliere chialoup Juno] file 2603, folio 29
April 1, 1776 Het Engelse schip Juno vertrekt naar Madras file 2603, folio 30
June 29, 1776 Juno naar Palembang en Delfshaven over Bengale na Nederland gedepecheerd file 2603, folio 101
Dec. 6, 1776 [Arriveerde van Palembang het schip Juno] file 2603, folio 163
June 1, 1777 En het schip Juno zette zijne reyse over Chormandel na Bengale file 2604, folio 114
March 9, 1784 Arrive van ’s lands esquader oorlogschepen Utrecht, Wassenaar, Goes, Monnickendom, de Princes Louisa en Juno file 2609, folio 13
May 10, 1784 En van ’s lands oorlogschip Juno na Malacca file 2609, folio 34
Dec. 4, 1794 Ook twee particulier scheepen Juno en de Dankbaare Africaan naar de Caab file 2614, folio 183
July 11, 1795 Het partculier schip Juno van Souratta met schrijvens gearriveerd file 2615, folio 80
Sept. 8, 1795 Het particuliere schip Juno vertrekt naar China file 2615, folio 109
Sept. 8, 1795 Afgave van een missive ter verzending naar China met het schip Juno file 2615, folio 110
Oct. 24, 1795 Het particulier schip Juno van een vrugteloose reise naar China teruggekeerd file 2615, folio 129
Jan. 10, 1796 Het particulier scheepje Juno vertrekt naar Sumatra’s Westcust file 2616, folio 12
Jan. 16, 1803 Verzondene schrijvens naar Ternaten met ’s lands fregat van oorlog de Juno file 2618, folio 4
Jan. 21, 1803 Vertrek van ’s lands fregat van oorlog de Juno naar Sourabaya, ‘aan boord hebbeende den heer Willem Jacob Kranse, geëligeert provisioneel Gouverneur en Directeur van Macassar, de heer Abraham Melissen, Collonel Capitain ter Zee in dienst van de Republiek, commandeerende het gemeld fregat, beide benoemd tot commissarisse tot het overneemen uit handen der Engelsche ’s Compagnies comptoiren geleegen om de Oost’ file 2618, folio 4-5
April 14, 1803 Vertrek van het Engels schip de Juno naar Bengalen file 2618, folio 20
Feb. 24, 1805 [Het Deensch schip Nepthunes en het Americaansche schip Juno en de Americaansche brik Poleeks naar de plaats hunner natie] file 2620, folio 18