Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Haaxburg. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 28, 1723 De scheepen Oostrust, Haaxburg en de Spiering van Cormandel met diverse brieven file 2555, folio 465
Nov. 28, 1723 Item van Haaxburg file 2555, folio 466
Jan. 24, 1724 De fluyt Haaxburg nevens de chialoup Bouro en de Coffythuyn na Amboina met een brief, en de nevenstaande contanten en goederen file 2556, folio 43
June 16, 1724 Haaxburg uyt Amboina met een briefje file 2556, folio 259
June 30, 1724 Depesche van de scheepen Haaxburg en Velserhoofd na Bengale met een briefje file 2556, folio 269
June 30, 1724 Lading van Haaxburg file 2556, folio 269-270
Dec. 26, 1724 Dito van Haaxburg file 2557, folio 632-633
April 18, 1725 Haaxburg van Samarang reverteerende met een brieff file 2558, folio 216
Oct. 23, 1725 [Monstering van de retourschepen Boekenroode, Lugtenburg, Petronella Alida, Noordbeek, den Dam en Haaxburg door den waterfiscaal] file 2558, folio 606-607
June 10, 1728 En Haaxburg onder een geleide briefje na Bengalen file 2561, folio 304
Jan. 4, 1729 Aanlegen van Krooswijk en Haaxburg na ’t vaderland file 2562, folio 2
May 30, 1731 Arrivement van Haaxburg in de Straat van Sunda file 2565, folio 410
June 4, 1731 Komste van het schip Haaxburg uyt ’t vaderland file 2565, folio 435-436
June 14, 1731 Haaxburg na Cheribon met het duplicaat van 12e deser file 2565, folio 452
July 9, 1731 Haaxburg van Cheribon terug file 2565, folio 537
Oct. 13, 1731 Vertrek van gemelte scheepen Castricum, Berkenroode, Prattenburg, Flora, Heesburg, Soetelingskerk, Magdalena, Haaxburg, Opperdoes en de Visch file 2565, folio 747-74
March 2, 1735 De scheepen Haaxburg en Wassenaar met den Gouverneur Martinus Storm en een gemeene en aparte missive na Ternaten file 2567, folio 117-118
Nov. 11, 1735 Arrivement van ’t schip Haaxburg uyt Ternaten over Bima met schrijvens van de bedientens ter eerstgemelte en den resident ter laatstgemelte plaats file 2567, folio 868
Aug. 25, 1737 Haaxburg en de tanjongpoura d’Ophuysen vertrecken na Malacca met schrijvens file 2568, folio 755-756
Jan. 16, 1738 Het schip Haaxburg van Malacca met schrijvens g’arriveert file 2569, folio 19