Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Lamajang. We found 56 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 29, 1693 Briefje[73] van Bantam met tijdinge van het arrivement van ’t schip Dieren in de Straat file 2510, folio 293
April 3, 1693 En een ditto[79] van de opperhoofden van de fluyt Dieren komende uyt het vaderland file 2510, folio 306
April 4, 1693 Den boekhouder en predicant Wijnandus Flaviaus Ooms van Wijngaarden van de fluyt Dieren komen aan land file 2510, folio 308
April 6, 1693 Arrivement van de fluyt Dieren te deser rhede file 2510, folio 309-310
June 10, 1693 Vertrek van de fluyt Dieren over Ceylon na Cormandel file 2510, folio 499-500
April 5, 1694 Arrivement van de fluyt Dieren uyt Bengale file 2512, folio 288
April 20, 1694 Besluyt om de schippers van Salland, Silversteyn, Nierop en Dieren door den fiscaal te laten callangieren file 2512, folio 313
April 22, 1694 ’t Schip Dieren vertrekt na Bantam om een ladinge peper file 2512, folio 319
May 6, 1694 De fluyt Dieren van Bantam met een briefje[135] van den raat aldaar en een peper ladinge ten bedrage van f. 46356:10:-- file 2512, folio 361
May 7, 1694 De fluyt Dieren na Japan aangelegt file 2512, folio 362
June 29, 1694 Vertrek van den E. Hendrik Dijkman na Japan[176] met de fluyten Spierdijk, Dieren, en Langewijck file 2513, folio 467
Dec. 17, 1694 Mitsgaders per de scheepen Spierdijk, Dieren, en Beloys van daer na Malacca voor de westerse comptoiren afgestoken ‘t montant f. 409669:4:-- file 2513, folio 898
May 20, 1695 Meldende de aancomst van ’t schip Dieren uyt Bengale met den directeur Arnoldus Muykens in de Straet file 2514, folio 323-324
May 25, 1695 Arrivement van ’t schip Dieren ter deser rheede file 2514, folio 334
July 1, 1695 De fluytscheepen Dieren en Langewijk na Japan met d’E. Cornelis van Outhoorn file 2514, folio 421
Jan. 11, 1696 ’t Gewese opperhooft den opperkoopman Hendrick Dijkman was van de fluyt Dieren in de van hier hem toegesonde sjaloup ’t Casteel Batavia den 1e van dese maant overgegaen file 2515, folio 13
Jan. 12, 1696 Arrivement van de fluyt Dieren uyt Japan file 2515, folio 14
Jan. 31, 1698 De fluyt Dieren verschijnt uyt het vaderland voor de camer Rotterdam file 2518, folio 65
Feb. 2, 1698 Ten geleyde van een dito van de overleden der hier al g’arriveerde fluyt Dieren file 2518, folio 73
May 2, 1698 Depêsche van de fluyt Dieren over Ziam nae Japan file 2518, folio 275