Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Diemen. We found 55 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 24, 1701 Zijnde de laestgenoemde in compagnie van de schepen Nigtevegt, Brandenburg, en Diemen uytgelopen file 2521, folio 140
June 23, 1701 Arrivement van de fluyt Diemen comende uyt het vaderlant voor reecquening van de camer Amsterdam file 2521, folio 314
Aug. 3, 1701 Depeche van de fluyt Diemen na Bengale en ’t jagt de Susanna na Mallabaer met schrijvens voor beyde die plaatsen file 2521, folio 376-377
Aug. 3, 1701 En bedraagt de ladinge van de fluyt Diemen f. 267263:13:8 file 2521, folio 377
Feb. 5, 1702 En van de fluyten Princenland, de Taxisboom, Diemen en Dieren uyt Bengale een somme van f. 1224554.4.8.- file 2522, folio 83
May 1, 1702 Depêsche der fluyt Diemen over Siam na Japan en specificatie der brieven daarmede afgaande file 2522, folio 254-255
Jan. 11, 1703 Item van de drye Japansvaerders Concordia, Westhoven en Diemen file 2524, folio 10
Aug. 9, 1703 Paresse van de fluyt Diemen uyt Bengale met schrijvens van den directeur en raad file 2524, folio 329
Oct. 1, 1705 Van den commandeur tot Bantam en raad een brievje ten geleyde van een ditto van de overheden van de fluyt Diemen komende uyt ’t patria hier aangebragt file 2527, folio 871
Oct. 2, 1705 De fluyt Diemen komt uyt het vaderland voor reeckeninge van de Camer Zeeland file 2527, folio 874
Oct. 19, 1705 De fluyt Diemen vertrekt na Cheribon met een brievje aan den gesaghebber en raad file 2527, folio 921-922
Dec. 5, 1705 Arrivement van de fluyt Diemen van Tagal over Cheribon met schrijvens van ’t eerstgemelte plaatse file 2527, folio 1049
Dec. 5, 1705 Ladinge van de fluyt Diemen file 2527, folio 1050
Dec. 11, 1705 Diemen voor laastgemelte camer, en de Moorse scheepen Bassoura Marchant en Feyslahay na Amboina aangelegt file 2527, folio 1067
Jan. 28, 1706 Vrijburg en Diemen vertrecken uyt dees rheede na ’t vaderland file 2528, folio 30
Feb. 4, 1706 Bemanning van de retourschepen Vrijburg en Diemen file 2528, folio 47
June 4, 1708 Retour van de patchiallang de Coffyboom van daar met de aangebragte papieren per de Generale Vreede, Beverwijk, en Diemen uyt ’t patria; item van ’t jagt ter Eem uyt Souratta file 2532, folio 304
June 6, 1708 Paresse van de scheepen d’Unie, Beverwijk en Diemen uyt ’t vaderland file 2532, folio 325
June 6, 1708 Insgelijks met Diemen file 2532, folio 327
June 6, 1708 Zoomede de lading van d’Unie, Beverwijk, en Diemen file 2532, folio 327-329