Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Brandenburg. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 6, 1693 Arrivement van ‘t schip Brandenburg van Cormandel file 2511, folio 838
April 9, 1696 Tijdinge van ’t arrivement van ’t schip Brandenburg uyt het vaderlant in de Straat Sunda file 2515, folio 261-262
May 27, 1697 De chialoup de Geregtigheyt uyt de Straat Zunda met de papieren door de schepen Brandenburg en Carthago uyt Bengale aangebragt file 2517, folio 394
Aug. 13, 1697 Vertrek van ’t schip Brandenburg, de fluyt Schoonderloo en ’t jagtje de Tamboer na Persia onder den vice commandeur Harman Voet file 2517, folio 616
June 27, 1698 Tijdinge van de verscheyninge van ’t schip Brandenburg uyt Persia voor de Straat Zunda file 2518, folio 396
July 1, 1698 Ladinge van ’t schip Brandenburg file 2518, folio 415-416
Aug. 15, 1698 De schepen de Unie, Brandenburg, Vosmaar en Dregterland na ’t vaderland aangelegd file 2518, folio 497
March 24, 1701 Zijnde de laestgenoemde in compagnie van de schepen Nigtevegt, Brandenburg, en Diemen uytgelopen file 2521, folio 140
May 5, 1701 Item van ’t briefje der opperhoofden van ’t schip Brandenburg daernevens overgecomen file 2521, folio 212
May 6, 1701 Ontfang der papieren van ’t schip Brandenburg file 2521, folio 215
Nov. 21, 1701 Arrivement van ’t schip Brandenburg uyt Japan met het gewese opperhooft en tweede file 2521, folio 581
Nov. 21, 1701 En de ladinge van ’t schip Brandenburg f. 628578;7:4 file 2521, folio 583
Nov. 30, 1701 ’t Schip Brandenburg na ’t patria aengelegt file 2521, folio 594
Dec. 9, 1701 De schepen Vrijburg en Brandenburg verstaen ten spoedigste haare ladinge te geven file 2521, folio 616-617
Dec. 27, 1701 d’Overheden van ’t retourschip Brandenburg gedepecheert om op morgen patriawaarts te stevenen file 2521, folio 639
May 29, 1703 Per Inlands vaertuyg een briefje der overheden van ’t schip Brandenburg komende uyt ’t vaderlant ontfangen file 2524, folio 199
May 30, 1703 Eenelijk gerigt ten geleyde van een brievje door d’overheden van ’t schip Brandenburg komende uyt ’t vaderland file 2524, folio 202
June 2, 1703 Arrivement van het schip Brandenburg uyt het vaderland voor reeckeninge van de camer Amsterdam file 2524, folio 208
June 8, 1703 Het schip Brandenburg na Japan aangelegt file 2524, folio 217
July 6, 1703 Depêsche van ’t schip Brandenburg na Japan met een missive aan de bedientens aldaar file 2524, folio 277