Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Bantam. We found 44 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 1, 1661 Het jacht Bantam van Seylon voor Goasbare file 2461, folio 298
June 1, 1661 De koninginne van Visiapour met het jacht Bantam nae Mocha file 2461, folio 299
Aug. 14, 1678 Ladinge van gemelte Noortwijck mitsgaders de jagties de Hoop en Bantam file 2482, folio 669-670
Jan. 13, 1681 Het jagje Bantam van Malacca met schrijven van de gouverneur Pits en Van Quaalbergh file 2488, folio 58
March 7, 1682 De jachen Snauw, Smit en Bantam; item de chialoupen Griffioen, Winthont, Zalm, Japara en Massangboom na Bantam om te cruyssen met een briefje aan d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin file 2491, folio 404-405
April 12, 1683 ’t Jagt Muyderbergh item de jagties Bantam en Snaauw van Bantam met …[179] impotenten en een brieffje[180] van den Edelen commandeur Tacq; korten inhout file 2495, folio 379
Aug. 24, 1683 De chialoupen Bantam en de Lieffde afgeleght file 2495, folio 822
Aug. 28, 1683 De rompen van de afgelegde chialoupen Lieffde en Bantam bij openbare opveylinge vercogt voor 15 en 49 rijxdaalders file 2495, folio 830
Aug. 27, 1685 Briefje[296] van de heer extraordinaris Raad van India Isaac de Saint Martin uyt ’t schip Bantam in de Straat Sunda file 2499, folio 734
Oct. 10, 1685 Aan de opperhoofden van de Ridderschap en Bantam de volle en die van Goudesteyn de halve premie toegelegt file 2499, folio 810
Dec. 4, 1685 De retourschepen Bantam, de Ridderschap van Holland, Hendrick Maurits, Schieland, China en Goudesteyn na ’t vaderlant onder den commandeur Willem Carel Hardsinck file 2499, folio 953-954
April 16, 1687 Arrivement van ’t jagt Bantam direct uyt Persia met de oppercoopman Wijbrand Lijcogten en Herbert der Jager file 2502, folio 259
April 16, 1687 De lading van ’t jagt Bantam file 2502, folio 263-264
July 12, 1687 ’t Jagt Bantam over Jamby naar Palembang met 2 missives van Haar Edelens aen den gesaghebber aldaar file 2502, folio 479-480
July 29, 1687 De schepen Ridderschap en Bantam over Zeylon na ’t vaderlant provisiën oneerlijk geprojecteert zijnde beyde met coebruggen tot berging van den cameel, de Ridderschap over Mallabaar te zenden file 2502, folio 552-553
Aug. 8, 1687 Per Javaans vaartuyg uyt Straat Sunda briefje van de opperhoofden van het Nederlands schip Bantam file 2502, folio 589
Aug. 10, 1687 ’t Schip Bantam uyt Europa over Caab de Goede Hoop voor reecqueninge der Camer Amsterdam file 2502, folio 591
Sept. 23, 1687 Aan de opperhoofden van ’t schip Bantam de halve premie toegelegt file 2502, folio 732
Sept. 24, 1687 ’t Retourschip Bantam naar Zeylon met missive aan de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo file 2502, folio 736
Oct. 10, 1687 ’t Jagt Bantam over Palembang van Jamby met missive van den commandant Gerrit Coster en raad file 2502, folio 790-791