Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Turtiassa. We found 69 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 11, 1678 De Engelse, Deense en Franse agent en residenten benevens den resident Caef op Turtiassa ontboden file 2482, folio 656
Aug. 18, 1678 De inwoonders van Turtiassa van gewaet verandert en op de Macassaarse wijse gekleet file 2482, folio 681-682
Sept. 12, 1678 Het bootje de Posthoorn van Bantam met schrijven van den coopman Jacob van Dijck beneffens een briefken door den ouden coning van Turtiassa aen sijn soon geschreven file 2483, folio 773-774
Oct. 19, 1678 Discours van Keey Aria Monjaja op Turtiassa tegens den resident Caef gevoert file 2483, folio 927
Nov. 5, 1678 Benaminge der nieuwe crijgsofficieren op Bantam en Turtiassa aengestelt file 2483, folio 991-993
Nov. 22, 1678 Imba Wangza des Pangerans broeder gevanckelijk op Turtiassa gebracht en door ordre van den ouden Bantamsen Coning het hooft afgeslagen file 2483, folio 1075
Nov. 22, 1678 Relaas wegens ’t weedervaren van den resident Caef op Turtiassa file 2483, folio 1076-1078
Nov. 30, 1678 Canon van Bantam nae Turtiassa gevoert file 2483, folio 1114
March 2, 1679 Den Engels agent Robert Parker vertreckt sonder audiëntie bij den ouden Coninck te erlangen weder van Turtiassa na Bantam file 2484, folio 134
Sept. 14, 1679 Den jongen Conink de komst van de gecommitteerde bekent gemaakt wesende, laet sigh dat welgevallen en vertreckt na Turtiassa file 2485, folio 657
Nov. 16, 1679 De Coninx van Bantams negorij op Turtiassa geheel verbrant uytgenomen het paleis file 2485, folio 845
Dec. 25, 1679 Hij raat den resident na Turtiassa te vertrecken om sijn vader den ouden Sulthan alles bekent te maken file 2485, folio 957
Dec. 28, 1679 Sleghte bejegeninghe bij den resident Willem Caef op Turtiassa genoten file 2485, folio 969-970
Dec. 28, 1679 Benaminge der grooten hun op Turtiassa bij den ouden file 2485, folio 972
March 4, 1680 Weygert sijn vader den ouden Sultan materialen tot versterckinge van Turtiassa file 2486, folio 237
March 4, 1680 Namen der voornaemste grooten tot Bantam en Turtiassa file 2486, folio 239-243
May 16, 1680 De saecken staen zeer verwart op Turtiassa file 2486, folio 572
May 17, 1680 Op Turtiassa legt alles overhoop file 2486, folio 582
Jan. 28, 1681 Den ouden Coning bouwt nogh aen de twee nieuwe fortressen op Turtiassa en Tanara file 2488, folio 103
May 10, 1681 Twee translaat Javaanse lonthoirs door eenige Bantamse grooten uyt Turtiassa als de Balyse hoofden omtrent Craoang geschreven file 2489, folio 550-551