Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Pagadin. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1679 Drie Balyers over lant van Goedoegoedoe met tijdinge wegens het innemen van Pagadin door ’s compagnies Balyers en Javanen file 2484, folio 11
Jan. 11, 1679 De sergeant Jan Bervelt over Tanjongpoura na Pagadin file 2484, folio 17
Jan. 13, 1679 Den sergeant Jan Bervelt met de chialoup de Orangieboom na Pamanoecan en Indermayoe om van daer na Pagadin op te gaen file 2484, folio 25-26
Jan. 14, 1679 De Mardijcker, 4 Balyers en 2 onser Javanen van Pagadin over Intche Karrang op Batavia verschenen file 2484, folio 28
Jan. 14, 1679 Schrijven van Tanjongpoura en Pagadin aen capiteyn Hartsinck file 2484, folio 29
Jan. 14, 1679 Kort verhael van het gepasseerde omtrent den optoght en inneminge van Pagadin file 2484, folio 29
Jan. 18, 1679 Den sergeant Jan Bervelt na Pagadin opgetrocken om Nicolaes Christiaens en sijn volk van daer aff te haalen file 2484, folio 37
Feb. 27, 1679 Schrijven daerbij oock van de sergeanten Nicolaes Christiaensz en Jan Bervelt aen d’Ed. capiteyn Willem Hartsinck uyt Pagadin en Pamanoecan file 2484, folio 120-121
April 23, 1680 Den rover Chiliwidara onthout sig met 50 Macassaren tot Pagadin file 2486, folio 428
Oct. 27, 1680 Daen Sitoedjoe en Dain Boerano komen terug uyt de Bovenlanden met 30 Macassaren, 20 Bougyzen en partije vrouwen en kinderen en ammonitie van Chiliwidara op Pagadin te laten file 2487, folio 1337
Oct. 27, 1680 Wangsa Natoe gouverneur van Pagadin op Chiribon in arrest genomen file 2487, folio 1338
Nov. 3, 1680 Pagadin door eenige Macassaarse stropers bezeth file 2487, folio 1388