Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Macassaer. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 25, 1670 De Macassaerse Coningen en grooten op een maeltijt getracteert file 2473, folio 41
March 30, 1682 En den Edele François Tack aangestelt om dat wigtige werck met en nevens den heer mayoor collateraal uyt te voeren en dan weder herwaarts te comen, om als President na Macassaer te gaan file 2491, folio 709-710
May 17, 1683 De Maccassaarsen chieeg houd sig stil, is wel voorsien van vivres en ammonitie file 2495, folio 473
July 13, 1683 Translaat briefje[343] van den capiteyn Dain Matara van voor Pamanoekan aen Sijn Edelheyt per Maccassaerse sergeant file 2495, folio 692-693
March 5, 1684 En den president François Tack nogh niet na Macassaer te expedieeren file 2496, folio 299
Aug. 28, 1686 Missive[263] van den heer president Willem Hartsinck uyt Macassaer per Inlands vaartuyg file 2501, folio 1028
June 9, 1690 ’t Dootvonnis van schepenen tegen den Macassaer Mangelouan over begaene moort geapprobeert file 2506, folio 267
July 11, 1696 In antwoort van ’tgeene den 5e deser per den Macassaer Bappa Tima derwaert geschreven is aangaande keysteenen file 2516, folio 532
July 19, 1696 Twee Europeaanse soldaten en den Macassaer Bappa Tima van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en raadt file 2516, folio 552
March 2, 1699 Vertrek van de chialoup de Geregtigheyt nae Macassaer file 2519, folio 172
June 16, 1775 Zoomede een Chineesch Nje Jikong van Macassa met schrijvens file 2602, folio 134