Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.




You searched for: Place name is Lampong. We found 104 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 3, 1683 Den ambassadeur van Bantam binnen met de Lampongse overgekomen hoofden file 2495, folio 9-10
June 25, 1686 En de Lamponse vaartuyg vandaar na huys te laten keeren file 2501, folio 848
Aug. 10, 1686 Per Inlandts vaartuyg van Bantam twee briefjes[236] van Salomon Lesage en raad; een ditto[237] van commandant der oorlogsvaartuygen cruyssende omtrent Lampong Steven Claarbout file 2501, folio 1001
Jan. 6, 1693 Branie van Macassar en Sibing van Sumbawa twee Lamponse gevangens uyt de kettings gelargeert file 2510, folio 17
March 19, 1711 Gevecht tusschen twee Inlandse hoofden op Lampong file 2535, folio 238
June 9, 1715 De aangehoude Lampongse grooten door den Bantamsen zulthan tot voortsetting van de pepercultuur weder na huys gedimitteert file 2542, folio 497-498
Feb. 20, 1726 Den afbreng van peper uyt Lampong had een slegte voortgang file 2559, folio 153-154
Jan. 27, 1735 Drie brieven door den alhier zijnde Panambahan aan diverse Lampongse grooten geschreven, waren door den koning onderschept, en copia daarvan binnen Speelwijk gesonden file 2567, folio 35
June 21, 1738 Verschillen tusschen den koning van Bantam en Palembang over het peperland Lampong Toelang Bawang sijn geslist en den koning van Bantam toegewesen file 2569, folio 298
July 12, 1738 Den g’eligeerden resident van Lampong Toelang Bauwang erlangd sijne afscheyd file 2569, folio 368
Oct. 8, 1738 Behelsende het vertreck den in textu gemelte commissianten na Lampong Toelang Bauwang file 2569, folio 515
Dec. 1, 1738 Insertie van de brief geschreven door Djalaloedien Radja Moeda tot Lampong file 2569, folio 669-670
May 14, 1740 Het schip Binnewijsend met de vier in textu gemelte pantchiallangs vertrecken na Lampong Toelang Bauwang om te kruyssen op zeeschuymers file 2571, folio 333
Aug. 25, 1740 Arrivement te deser rheede van ’t jagt Ridderskerk en de pantchiallang ’t Verlangen van Lampong file 2571, folio 622
Oct. 13, 1740 Een briefken van Lampong ontfangen file 2571, folio 756
Oct. 17, 1740 Arrivement alhier van de chialoup ’t Haasje van Lampong met een brief van den resident aldaar, en een dito van den overheden van het verongelukte schip Valkenisse file 2571, folio 762
Oct. 18, 1740 ’t Jagt Anthonia met een briefken na Lampong aen de overheden van het verongeluckte schip Valkenisse versonden file 2571, folio 764
Nov. 10, 1740 Een briefken van Bantam en een dito van Lampong ontfangen file 2571, folio 849
Jan. 28, 1741 Een briefken van Bantam en een dito van Lampong ontfangen file 2572, folio 58
July 18, 1741 En een van den Lampongs resident George Bose file 2572, folio 435