Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Grissee. We found 52 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 28, 1670 Een Tayouanse jonck op Grissee, ‘sijnde omtrent 30 lasten groot en gemant vmet 80 coppen, welckers opperhoofden aldaer noch een ander jonck hadden gekocht’ file 2473, folio 215-216
Jan. 26, 1688 Dubbeltje briefje[111] aan den heer commandeur Joan Albert Sloot en de residenten op de comptoire langs Java’s Oostcust als Tagal, Samarang, Japara, Rimbang, Grissee etc. file 2503, folio 45-46
May 11, 1688 Per Chineese gontingh van Sourabaya over Grissee ontfangen Haar Edelens een briefje[252] door eenige officieren op ’t jagtje de Craanvogel onderteekent file 2503, folio 213
July 20, 1696 Den Chinees Tankoeko tot hooft over die van sijne natie tot Grissee en de plaatsen dieronder gehorende aangestelt file 2516, folio 556
May 13, 1702 Relaes der rencontre van een Chinees vaartuyg met zeven Johorse zeeschuymers ontrent Grissee file 2522, folio 304-305
Sept. 11, 1703 Ontfang van een Javaans brievje van den Ingabay Nalla Dita tot Grissee file 2524, folio 376
Oct. 5, 1703 Een brievje aan den Javaans gouverneur tot Grissee Radeen Ingabay Nalla Ditta file 2524, folio 413
July 25, 1704 Soo mede van hwet brievje aan den Angabij Nalla Dicka tot Grissee file 2525, folio 399-400
Oct. 16, 1704 En eyndelijck die van Ingabay Nalladika tot Grissee file 2525, folio 665-666
Nov. 18, 1711 Dito van den Tommagong Poespanagara tot Grissee file 2536, folio 966-967
Dec. 18, 1711 Alsook aan den Tommagon Poespanagara tot Grissee file 2536, folio 1072-1073
Jan. 4, 1712 Depeche van de briefdragers van Grissee en Sumanap file 2538, folio 6
Jan. 4, 1712 Brief op de naam van den sabandhar aan den tommagon van Grissee file 2538, folio 6-7
Nov. 2, 1714 Item van den Tommagong Poespa Nagara tot Grissee file 2541, folio 1161
Nov. 29, 1714 Een briefje aan den Tommagon Poespa Nagara tot Grissee hiernevens g’insereerd file 2541, folio 1208-1209
April 14, 1717 Twee Javaanse vaartuygen met 122 coppen uyt het gevolg van den Palembangsen Pangerangg Depatty tot Sourabaya en Grissee vervallen file 2545, folio 179-180
June 21, 1717 Briefdragers van den Tommagon Poespa Nagara tot Grissee na huys gedepescheerd met een briefje na Samarang en een briefje aan haren meester file 2545, folio 325
Nov. 23, 1717 De negorije Grissee door Pandsji Sourengrana overrompeld file 2546, folio 617-618
Nov. 25, 1717 Translaat brief van den tommagon Poespa Nagara tot Grissee file 2546, folio 620-621
Nov. 1, 1720 Verhaal van ’tgeene door haarlieden zedert September is verrigt geworden en hoedanig ons leger dat na Soerabaya en Grissee stond af te sacken geconstitueerd was file 2551, folio 674