Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Gamron. We found 53 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 13, 1661 Het jacht Weesp van Gamron over Suratta file 2461, folio 6-7
June 1, 1661 [Den koopman] Hendrik op de Camp zend 31300 goude ducaten nae Gamron ter sluyks file 2461, folio 291-292
June 1, 1661 Achilles en Leerdam nae Gamron file 2461, folio 298
Dec. 10, 1680 De Engelszen willen tot Gamron geen thol betalen van haer particulier scheepje de Retourner uyt Bengalen gecomen file 2487, folio 1523
Aug. 12, 1682 Aancomste van een Siams Conings schip tot Gamron met een ambassadeur file 2493, folio 1656
Nov. 23, 1684 Item aan den Gamronsen Hartogh Mortusa Coeli-chan file 2497, folio 1305-1307
Nov. 23, 1684 Translaat Persiaanse missive door den Gamronsen Hartogh aan den commissaris Reynier Cassembroot file 2497, folio 1308-1309
Dec. 20, 1686 Twee missives van d’Edele oppercoopman Wijbrand Lijcogton en raad tot Gamron file 2501, folio 1419
April 16, 1687 Originele missive van den heeren commissaris Justus van den Heuvel en Raad tot Gamron file 2502, folio 259
April 16, 1687 Missive van de heer commissaris Justus van den Heuvel en Raad tot Gamron file 2502, folio 263
April 24, 1688 Sulthan Agber van Masquella[229] tot Gamron aangecomen file 2503, folio 189
Nov. 22, 1689 Ditto voor de pl. gesaghebber en raad tot Gamron file 2505, folio 847-848
Aug. 1, 1696 Een originele missive van den directeur en raad in Gamron file 2516, folio 589
Sept. 1, 1696 Met een originele missive aan den directeur Alexander Bergaigne nevens den raad tot Gamron file 2516, folio 710
July 18, 1698 Met een missive aan den directeur Jacobus Hoogcamer en den raad tot Gamron file 2518, folio 449
Aug. 27, 1698 Depêsche van de fluyten Schoonderloo en Prinsland na Persia met gemeen en secreet schrijvens aan den directeur Jacobus Hoogcamer en den raad tot Gamron file 2518, folio 505
March 24, 1701 Arrivement van ’t galjoot de Zuyd Pool aan Cabo de Goede Hoop uyt ’t patria, zijnde tot het overbrengen der Indische advysen na Gamron gedestineert file 2521, folio 139
May 7, 1702 Op reyse van den heer ambassadeur Hoogkamer uyt Gamron na Spahan en desselfs negotiatie daar ten hove file 2522, folio 283-285
May 7, 1702 Aankomste van den directeur Magnus Wichelman tot Gamron en desselfs voorstellinge file 2522, folio 288-289
May 7, 1702 Des dien heer voornomen was in ’t laest van november naer Gamron terug te keren, en tot welkers transport na Batavia ’t schip ’t Hof van Ilpendam aangehouden soude werden file 2522, folio 290