Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Aatchin. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 8, 1683 Op Bouton hadden vier Maleytse vaartuygen 1400 stux slaven ingekogt die sij naar Aatchin vervoert hadden file 2495, folio 1056
Sept. 26, 1690 Den borger Jacob Pietersz. toegestaen met sijn chialoup naer Aatchin te mogen varen file 2506, folio 451
May 8, 1691 Aen den Maleyers Intje Draman en Intje Siam toegestaen met hare vaartuygen nae Aatchin te mogen varen file 2507, folio 192
May 11, 1691 Aen den geschoren Chinees Tantseenqua en den lieutenant der Maleyers Intje Auwang toegestaen naar Aatchin te varen file 2507, folio 212
May 26, 1691 Arrivement van het scheepje van den borger Anthony Groenewegen van Aatchin over Malacca met een briefje van den gouverneur en raadt file 2507, folio 239
Oct. 20, 1691 Verschijninge van Engels scheepje de Robijn van Madras over Aatchin file 2507, folio 494
May 6, 1692 Den Chinees coopman Tio Junio toegestaen een vaartuyg over Malacca naer Aatchin te handel te senden file 2508, folio 316
May 8, 1692 Om passen naer Aatchin, Padang, etcetera file 2508, folio 319
May 16, 1692 Verscheyde passen nae Aatchin en de Westcust aan Bataviase ingesetenen verleent file 2508, folio 341
May 8, 1693 De Chineesen Tswa Oeyqua, Tiojunio toegestaen over Malacca nae Aatchin te mogen equiperen file 2510, folio 416
June 16, 1693 Goukoko Chinees een pas naa Aatchin verleend file 2511, folio 524
May 11, 1694 De Chinesen Tantjouqua en Tiounia ider een pas na Aatchin toegestaan file 2512, folio 374
May 14, 1694 Item om de Chinesen op Aatchin handelende eenige nagelen te verkopen file 2512, folio 377
May 25, 1694 Den Chinees Tswa-oeyqua een pas na Aatchin toegestaan file 2512, folio 396
July 9, 1694 En soomede aan den Chinees Tsougiko een na Aathin file 2513, folio 501
Nov. 4, 1696 Verhael wegens muyterije op sekeren Engelsen bodem ontrent Aatchin file 2516, folio 881
Nov. 4, 1696 Item wegens den fugativen capteyn Jacob Jansz. de Roij en zijn vertreck van Aatchin elders heen file 2516, folio 881
Oct. 23, 1698 Hebbende vermits ’t breken van de mast binnendoor en enpassant tot Aatchin moeten aanlopen file 2518, folio 612