Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Rheede, Bitter van. We found 33 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 25, 1704 Arrivement van de fluyt de Handboog van Malacca met den gewesen secunde Gerrit Huygelbos en capitain Bitter van Rheede file 2525, folio 33-34
March 28, 1704 En om de sware indispositie van den commandeur Anthony Zas den capitain Bitter van Rheede derwaarts te doen overvaren file 2525, folio 164
April 28, 1704 Meldende de verschijning aldaar van den aangestelden gesaghebber Bitter van Rheede met het schip Oostersouburg file 2525, folio 196
May 16, 1704 Arrivement van de fluyt de Crab van Japara over Samarang met een briev van den gesaghebber Bitter van Rheede en raad ter eerstgenoemde plaatse file 2525, folio 235
May 25, 1704 En een briev aan Haar Edelens van den gesaghebber Bitter van Rheede en raad tot Japara file 2525, folio 245
May 29, 1704 Item om den gesaghebber op Java’s Oostcust Bitter van Rheede tot de qualiteyt van commandeur t’avanceeren file 2525, folio 254
June 4, 1704 Ontfang van een brievje van den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Japara file 2525, folio 273
June 6, 1704 Den Javaansen tolck Nalla Dita werd met een brievje aan den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Japara gedepecheert file 2525, folio 275
June 18, 1704 Een missive ontfangen van den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Japara file 2525, folio 309
June 20, 1704 Met een missive aan den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Japara file 2525, folio 310
July 23, 1704 Met een briev van dese regering aan den commandeur Bitter van Rheede en de capitains luytenants Govert Knol en Willem Sergeant file 2525, folio 390
July 31, 1704 En van Japara per expresse een ditto van den commandeur Bitter van Rheede aan Haar Edelens file 2525, folio 408
Sept. 21, 1704 Inlands vaartuyg van Japara met een apart brievje van den commandeur Bitter van Rheede aan Sijn Edelheyt file 2525, folio 583
Oct. 14, 1704 Den Chinees Holianko komt van Samarang terugge met een apart brievje van den commandeur Bitter van Rheede aan Zijn Edelheyt file 2525, folio 656
June 16, 1705 Met den E. Bitter van Rheede gewesen commandeur ter eertsgenoemde plaats file 2527, folio 503
June 30, 1705 Vertrek van de chialoup Europa naar derwaarts met den commandeur Bitter van Rheede file 2527, folio 548
Aug. 14, 1705 En van Bantam per de chialoup de Vlieger een ditto van den commandeur Bitter van Rheede en raad file 2527, folio 708
Aug. 20, 1705 Brievje van Bantam van den commandeur Bitter van Rheede en raad file 2527, folio 738
Sept. 17, 1705 Apart brievje van den commandeur Bitter van Rheede tot Bantam ontfangen file 2527, folio 822
Sept. 19, 1705 Per Inlands vaartuyg een brievje van den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Bantam file 2527, folio 828