Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Kettingh, Pieter. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 17, 1665 [Een maendelijck tractement van 72 guldens voor 5 jaren aen Pieter Kettingh opperhooft in Cambodia] file 2466, folio 188
May 4, 1666 [Den coopman Pieter Kettingh te laeten herwaerts komen van Cambodia] file 2469, folio 115
Aug. 6, 1677 Pieter Kettingh tot procureur geadmitteert file 2481, folio 368
June 11, 1683 Pieter Kettingh geswooren clercq van ’t collegie van heeren schepenen, de gagie van f. 36 ter maent toegevoegt met ondercoopmans rantsoen en costgelt t’sedert augusto 1682 file 2495, folio 564
Oct. 30, 1685 En tot secretaris van heeren Schepenen den geswooren clercq Pieter Kettingh aangestelt file 2499, folio 862
Nov. 23, 1695 ’t Jagtje de Tamboer vertrekt over Malacca en Ceylon na Souratta met den g’eligeert commissaris en directeur Pieter Kettingh file 2514, folio 709
Jan. 15, 1696 Medebrengende schrijvens aan dese regeringe van den gouverneur en raad ter laastgemelte plaatse en oock van den jongst vertrocken commissaris en directeur van Souratta Pieter Kettingh file 2515, folio 19
Aug. 14, 1696 ’t Galjoot ’t Hoen nae Souratta met gemeen en secreet schrijven aan den commissaris en directeur Pieter Kettingh nevens den raad aldaer file 2516, folio 660
Sept. 1, 1696 Medenemende een missive aan den commissaris en directeur Pieter Kettingh ende den raad aldaer file 2516, folio 712
Oct. 20, 1696 Nader briefje aan den commissaris en directeur Pieter Kettingh nevens den raed in Souratta file 2516, folio 813
July 8, 1697 ’t Schip Schoonderloo arriveert uyt Suratte met de nevenstaande twee brieven van de commissaris en directeur Pieter Kettingh ende den raad file 2517, folio 514
Aug. 6, 1698 Den commissaris en directeur Pieter Ketting in Souratta, ontslagen van sijn commissie als commissaris file 2518, folio 484
Aug. 13, 1698 Met gemeen en secrete schrijvens aan den directeur Pieter Ketting en den raad file 2518, folio 491
Sept. 25, 1699 ’t Jagt Wijck op Zee vertrekt na Souratta met een missive aan den presenten directeur Pieter Kettingh en sijn E. vervanger file 2519, folio 616