Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Joncker. We found 47 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
Dec. 18, 1669 Welkomstmael van d’Ed. heer Speelman mitsgaders de Coninck van Palacca ende Capitain Joncker file 2472, folio 564-465
Jan. 11, 1672 Capiteyn Joncker 40 rijxdaalders ter maent toegeleyt file 2475, folio 20
Jan. 1, 1676 Geschrift van Ambonees capiteyn Joncker aen d’Ed. gouverneur generaal overgelevert file 2480, folio 2-5
Jan. 5, 1678 Capitein Joncker toegestaen een togje naar Amboina te doen file 2482, folio 14
Oct. 3, 1678 Den Inlandse capitein Joncker aan te beveelen het werven van een compagnie Inlantse soldaten van 120 coppen file 2483, folio 858
Nov. 27, 1678 Per seker sergeant der Balyers schrijven van de capiteinen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe en van Tanjongpoura mede file 2483, folio 1097-1098
Dec. 7, 1678 Per eenige soldaten over landt schrijven van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1148-1149
Dec. 20, 1678 De capiteynen Hartsinck en Joncker over Tanjongpoura van Goedoegoedoe te lande terugge file 2483, folio 1181-1182
Dec. 20, 1678 Item van Tanoe Soeta en Anga Praya Samadangse gebroeders van den Pangeran tot Samadangh aen de capiteynen Hartsinck en Joncker file 2483, folio 1183-1184
Jan. 18, 1679 Capiteyn Joncker weder met sijn nieuw geworven compagnieën op de cleene Maronde geplaetst file 2484, folio 36
Feb. 17, 1680 Capiteyn Joncker houdt Troenadjaja op eenen hoogen bergh beseth file 2486, folio 197
April 15, 1680 Alsmede van den Sousouhounang en den capitein Joncker file 2486, folio 390
April 15, 1680 Item translaat missive van den capitein Joncker uyt Sourabaya aen haer Edelens file 2486, folio 413-415
Aug. 5, 1680 Capitein Joncker met sijn compagnie Amboinesen binnen door het Casteel getrocken file 2487, folio 1096-1097
April 26, 1681 De schepen Zeyst, Craanvogel, Buuren, Opmeer en de sloepen de Snauw, de Zalm, Japara en Nagtegaal na Palembang met den Edele François Tack etc en 115 Nederlands als 167 Inlandse militairen met capitein Joncker file 2489, folio 487
March 6, 1682 Zacharias Sawarga van Manipa tot inlants vaandrigh geadvanceert met 13 rijxdaalders ’s maants onder capitain Joncker file 2491, folio 398-399
May 16, 1682 Den capiteyn Joncker vertreckt na boort door het casteel om met Delfshaven na Bantam te gaan file 2492, folio 1043-1044
Aug. 6, 1682 De fluyt Egelenburgh en de jagjens de Hoop en Smit na Bantam met 20 Nederlantse soldaten en daarmede de huysvrouw van den Capitein Joncker file 2493, folio 1590-1591
Sept. 24, 1682 Translaat briefje van den Capiteyn Joncker aan Sijn Edelheyt file 2493, folio 1925-1927