Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hurdt. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 9, 1678 Mondelinge tijdinge van Japara dat d’Hr. Hurdt albereyts met de crijgsmacht in geselschap van den Sousouhounangh den optogt aengevangen hadde file 2483, folio 759
Sept. 28, 1678 Per Chinees vaertuygh schrijven van d’Hr. Admiraal Hurdt uyt het leger oocq van den oppercoopman Cornelis Bartelsen Marchier tot Japara file 2483, folio 819
Nov. 18, 1678 Met schrijven van d’Hr. Admiraal Hurdt op Sincal file 2483, folio 1048
Nov. 18, 1678 Beknopten inhout van het schrijven van d’Hr. Admiraal Hurdt voormelt file 2483, folio 1048-1049
Nov. 18, 1678 d’Hr. Admiraal Hurdt en den Sousouhounangh connen geen genoegen scheppen in het gedoente van den Prince Pougar file 2483, folio 1057
Nov. 18, 1678 Inhout van ’t particulier briefken door d’Hr. Admiraal Hurdt aan Haar Edelens geschreven file 2483, folio 1058-1059
Nov. 19, 1678 Resolutie om het leger onder d’Hr. Admiraal Hurdt op Java’s Oostcust met 300 fluxe militairen te verstercken file 2483, folio 1064
Nov. 22, 1678 Wonderlijke geruchten onder de gemeente aldaar wegens het verslaan van den Sousouhounang en het gevangen nemen van d’Hr. Admiraal Hurdt op de cust van Java file 2483, folio 1075
Nov. 22, 1678 De chialoup de Nachtegaal over Japara en Rembangh na Sourabaya met schrijven oocq aen den Admiraal Hurdt in het leger file 2483, folio 1079-1080
Nov. 22, 1678 En aan den heere Admiraal Hurdt tot Sincal particulier file 2483, folio 1081-1084
Dec. 2, 1678 Met een schriftelijk memorie tot Zijn Edeles naricht mitsgaders twee brieffjes aen den heer Admiraal Hurdt en een aen den oppercoopman Bartelsz Marchier tot Japara file 2483, folio 1128-1131
Dec. 2, 1678 Idem inhout van de particuliere missive aan d’Hr. Admiraal Hurdt file 2483, folio 1136-1137
Dec. 23, 1678 Met den heugelijke tijding van de veroveringe der stadt Cadiry door d’Hr. Admiraal Hurdt file 2483, folio 1200
Nov. 21, 1679 d’Heeren Hurdt en Blom versogt, om de gracht aen de lantzijde des Casteels door den Inlands krankbesoeker Nicolaes Bastiaansz uytgediept, te visiteren file 2485, folio 866
July 17, 1685 De heer Joan van Hoorn met de juffrouwen Hurdt en Quaalbergh insgelijx na boordt van de Ridderschap om de heer Van Goens af te haalen file 2498, folio 545
March 22, 1687 Rapport[392] van den Edelen commandeur Jacobus Couper aan d’Ed. Hr. directeur generaal Anthony Hurt file 2502, folio 198-201