Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Troenajaja. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 20, 1678 Onaenemelijke gerugten van de nederlage van Troenajaja in Cadiry file 2482, folio 690-691
Sept. 30, 1678 Rapport van eenige Inlanders dat den coning tot Bantam drie stucken canon aen den rebel Troenajaja heeft gesonden file 2483, folio 844
Oct. 25, 1678 Mondelinge tijdinge van Java’s Oostcust dat den rebel Troenajaja sich voor zijn Heer den Sousouounangh soude hebben vernedert file 2483, folio 948
Oct. 30, 1678 Mondelinge tijdinge van een gesantschap door den rebel Troenajaja aan den Coning van Baly gedaen file 2483, folio 969
Nov. 5, 1678 Troenajaja opnieuws door den Bantamse ouden Coning met ammonitie van oorloge geadsisteert file 2483, folio 993-995
Nov. 18, 1678 Troenajaja onthout sich alsnoch binnen Cadiry file 2483, folio 1053
Dec. 23, 1678 Troenajaya sit in een hoge boom en siet het wercq aen file 2483, folio 1201-1202
Dec. 23, 1678 Den rebel Troenajaya albevoorens gevlucht met veel van sijne wijven file 2483, folio 1203
Dec. 23, 1678 Troenajaya vervolcht en niet achterhaalt file 2483, folio 1205
Jan. 29, 1679 Eenige vaertuygen door den ouden Coninck na Java’s Oostcust gesonden om na den toestant der saaken van Troenajaja te vernemen file 2484, folio 59
March 17, 1679 Mitsgaders van den rebel Troenjaja aen den Javaenzen veltheer Souranata file 2484, folio 150-151
March 17, 1679 Item van den rebel Troenajaja aen den Javaanzen veltheer Soura Nata file 2484, folio 157-158
April 17, 1679 Vaertuygen door den Bantammer na Troenajaja afgesonden weder terugh gekomen file 2484, folio 227-229
April 29, 1679 Twintigh duysent rijksdaalders door den Coning van Bantam aen den Macassaerzen Crain Glisson gesonden om den rebel Tronajaja te adsisteren file 2484, folio 251-252
May 6, 1679 Soomede van Troenajaja op Malam file 2484, folio 274
May 7, 1679 Nader tijdinge wegens den rebel Troenajaja tot Malam file 2484, folio 283-284
July 5, 1679 Troenadjaja’s maght versmolten zijnde, neemt zijn retraict na het gebergte Rarata file 2484, folio 475-479
Sept. 19, 1679 De landen van Cadiry, Panaraga etc. door Troenajaja weder beslagen file 2485, folio 688
Nov. 3, 1679 Troenajaja onthout sigh in Adangh file 2485, folio 814-815
Nov. 3, 1679 500 Madurezen bij Troenajaja overgekomen file 2485, folio 817-820