Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 30, 1762 Het alhier ingekogt scheepje voor de Engelschen vetreckt file 2592, folio 50
March 30, 1762 Het Manilha’s scheepje de Geertruyda gearriveert file 2592, folio 50-51
April 1, 1762 Het Engels scheepje de Pocock van Bancahoeloe hier ter rheede file 2592, folio 52
April 1, 1762 En een ingekogt schip de Mary vertrocken file 2592, folio 52
April 2, 1762 Twee vaartuygen van Palembang met thin file 2592, folio 53
April 3, 1762 Nog een van Palembang gearriveert file 2592, folio 53
April 5, 1762 Apart schrijvens van Java file 2592, folio 53
April 5, 1762 Depeche van d’Africaan naar Palembang en Jamby file 2592, folio 54
April 6, 1762 Factuur naar Macassar versonden file 2592, folio 54
April 6, 1762 Arrive van drie Engels koningschepen de Revenge, de Medway, de Baleine van Madrasa file 2592, folio 54
April 6, 1762 Een van Mauritius file 2592, folio 55
April 6, 1762 Twee van Madras file 2592, folio 55
April 6, 1762 En een Engelse compagnieschialoup van Bancahoeloe file 2592, folio 55
April 6, 1762 Publicatie van een biljet [betreffende vaste goederen] file 2592, folio 55-56
April 7, 1762 Schrijvens van Tanjongpoura ontfangen file 2592, folio 56
April 7, 1762 ’t Engels scheepje Plasse van Bankahoeloe gearriveerd file 2592, folio 57
April 8, 1762 Van Palembang schrijvens ontfangen file 2592, folio 57
April 8, 1762 En 800 picols thin van daar aangebragt ‘per juragan Abdul Carim’ file 2592, folio 58
April 8, 1762 Arrive van de Goudvink van de Westcust file 2592, folio 58
April 8, 1762 Met schrijvens file 2592, folio 58