Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 5, 1758 Per den Chinees Nikienko erlangd men schrijvens van Ternaten file 2588, folio 129
July 7, 1758 Het maendelijkse briefje van Tanjongpoura werd ter secretarye besteld file 2588, folio 130
July 8, 1758 Retour van de Vrouwe Elisabeth van Bantam file 2588, folio 130
July 11, 1758 Schrijvens na Cheribon afgevaerdigt file 2588, folio 130
July 12, 1758 Zijn Excellentie gaet voor eenige dagen naer Buytensorg file 2588, folio 130
July 12, 1758 En het scheepje de Mossel werd ter kruyssing na Straat Sunda gedepecheert file 2588, folio 130
July 14, 1758 Communicatie van Bantam dat Middelburg van Zeeland in Straat is file 2588, folio 130-131
July 15, 1758 Depeche van de chialoup de Goudvink na Padang file 2588, folio 131
July 16, 1758 Arrivement ter rheede van het uytkomend schip Middelburg file 2588, folio 131
July 16, 1758 Insertie van dies korte sterkte file 2588, folio 131-132
July 17, 1758 Het schip de Gustaaf Willem reverteerd van Java file 2588, folio 132
July 18, 1758 Daerentegen werd schrijvens na derwaarts en Cheribon versonden file 2588, folio 132
July 18, 1758 Terwijl men ook intusschen een brief per Nieuw Nieuwerkerk van laatstgemelte plaets ontfing file 2588, folio 132-133
July 21, 1758 Depeche van de barcq de Buys na Straat Malacca met twee commissianten file 2588, folio 133
July 22, 1758 Somede van de Haring na Bengalen file 2588, folio 133
July 23, 1758 Communicatie dat Velsen van Amsterdam en Langewijk voor Enkhuysen in Straat Sunda zijn gearriveert file 2588, folio 133-134
July 25, 1758 Gelijk ook van het Zeeuws schip ’t Huys te Boede file 2588, folio 134
July 25, 1758 Het schip Pasgeld reverteerd van Tagal file 2588, folio 134
July 25, 1758 En Velsen en Langewijk komen beide ter rheede, de eerste van Amsterdam en de laatste van Enkhuysen file 2588, folio 134
July 25, 1758 Insertie van derselver korte sterkten file 2588, folio 134-135