Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 15, 1753 Het Macao’s schip St. Augustus arriveert ter rheede file 2583, folio 23
Feb. 15, 1753 Van Cheribon en Palembang schrijvens gerecipieerd file 2583, folio 23
Feb. 16, 1753 Ontfangst eener secrete missive van den heer Java’s gouverneur Baron van Hohendorff file 2583, folio 23
Feb. 17, 1753 Per de barcq de Vriendschap werd schrijvens na Timor gesonden file 2583, folio 23
Feb. 17, 1753 Alsmede na Samarang file 2583, folio 24
Feb. 19, 1753 Per Oost Capelle schrijvens van Bantam gerecipieerd file 2583, folio 24
Feb. 19, 1753 Over Samarang en Timor na Macassar gedepecheert het jagt de Geertruyda file 2583, folio 24
Feb. 21, 1753 Ontfangst eener missive van Cheribon file 2583, folio 24-25
Feb. 21, 1753 Dies inhoud file 2583, folio 25
Feb. 22, 1753 Na Bantam eene missive gesonden file 2583, folio 25
Feb. 23, 1753 Per de barcq de Spreeuw werd een briefje na Banjer gedepecheerd file 2583, folio 25
Feb. 23, 1753 En per Dieshoek schrijvens na Samarang file 2583, folio 25
Feb. 28, 1753 Celebratie van de geboortedag van de Erffprincesse Carolina van Orange file 2583, folio 26
March 3, 1753 Naar Amboina, Banda, Ternate en Macassar schrijvens gedepecheert file 2583, folio 26
March 6, 1753 Van Tanjongpoura werd een briefje ontfangen file 2583, folio 27
March 7, 1753 Woitkensdorp na Cheribon gedepecheert file 2583, folio 27
March 7, 1753 Het Ordinair Lid van Justitie Mr. Paulus de Jongh sonder statie ter aarde besteld file 2583, folio 27
March 8, 1753 De geboortedag van Zijn Erffstadhouderlijke Hoogheyd Willem de Vijfde solemneel geviert file 2583, folio 27-29
March 9, 1753 Van Cheribon ontfangt men schrijvens file 2583, folio 29
March 9, 1753 Alsmede van Padang file 2583, folio 29