Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 2, 1674 Buyksloot aff te leggen file 2477, folio 327
Nov. 3, 1674 De chialoup de Kalkoen van Makassar file 2477, folio 327-328
Nov. 3, 1674 Translaat briefje van den regent tot Kaliwongen aen d’Hr. generaal file 2477, folio 328
Nov. 6, 1674 Pieter Sermes krankbesoeker van ’t hospitaal file 2477, folio 328
Nov. 6, 1674 Geschrift van d’Hr. gouverneur Anthonio Hurdt tegen d’Hr. Jacob Cops file 2477, folio 328
Nov. 7, 1674 Bededagh voor de retourvloot na het patria file 2477, folio 328
Nov. 8, 1674 Het jagtje de Diamant van Malacka met tijdinge van het overgaen van St. Thomé file 2477, folio 329
Nov. 8, 1674 Articulen van het accoord met de Fransen op Chormandel van wegens de stad St. Thomé gemaeckt file 2477, folio 329-333
Nov. 9, 1674 Het fluytje Helena uyt het eylant Mauritius file 2477, folio 333-334
Nov. 9, 1674 Meliskercke aff te leggen file 2477, folio 334
Nov. 9, 1674 De saek van Hr. Constantijn Ranst wegens het Deckasch process na het patria gerenvoyeert file 2477, folio 334
Nov. 13, 1674 Translaat briefje van den Koning van Banjermassing file 2477, folio 334
Nov. 13, 1674 Geordonneerde raedspersonen der retourvloote file 2477, folio 334
Nov. 15, 1674 Schrijven van den resident Caef tot Bantam file 2477, folio 335
Nov. 15, 1674 Patriasche aff te gaene schrifturen begonnen te lesen file 2477, folio 335
Nov. 16, 1674 Den Edele commandeur Cornelis Valconier tot commandeur der retourvloote op het schip Makassar voorgestelt file 2477, folio 335
Nov. 16, 1674 Het jagt Batavia met den resident Jacob Couper van Japara file 2477, folio 335
Nov. 16, 1674 Rapport van Sr. Couper file 2477, folio 336
Nov. 16, 1674 En een briefje van Sr. van der Schuur file 2477, folio 336-337
Nov. 16, 1674 Aff te gaene papieren aen de particuliere camers geteekent file 2477, folio 337