Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 10, 1674 Item van den Japaarsen resident Jacob Couper per derselver jagt file 2477, folio 307
Oct. 11, 1674 De chialoup de Roos van Bantam terugge met schrijven file 2477, folio 307-308
Oct. 11, 1674 Drie geapprobeerde sententiën ter dood voor den Raed van Justitie file 2477, folio 308
Oct. 13, 1674 Het jagtje Geldria van Makassar over Borneo file 2477, folio 308
Oct. 14, 1674 Verjaering van Sijn Edelheyt file 2477, folio 308
Oct. 15, 1674 Translaat briefje van den Koning van Bima aen d’Hr. Speelman file 2477, folio 308
Oct. 16, 1674 Schrijven van Bantam file 2477, folio 308
Oct. 16, 1674 Een tweede schip het Casteel Berkley uyt Engeland file 2477, folio 309
Oct. 16, 1674 Uytdam uyt Suratta over Chormandel ende Malacka file 2477, folio 309
Oct. 16, 1674 Resolutie wegens Tutucorijn file 2477, folio 309
Oct. 17, 1674 Plackaaten der retour vloote gepubliceert file 2477, folio 309
Oct. 17, 1674 Het schip Asia van Palembang met den resident Joannes Schilhoorn file 2477, folio 310
Oct. 17, 1674 Translaat missive daer met ook van den Pangeran Ratou bekomen file 2477, folio 310
Oct. 18, 1674 Schrijven van Bantam file 2477, folio 310
Oct. 18, 1674 De fluyt Pegu uyt Amboina file 2477, folio 311
Oct. 19, 1674 Amersfoort tot onderlegger op de reede te gebruycken file 2477, folio 311
Oct. 20, 1674 De fluyt Elburg uyt Banda file 2477, folio 311
Oct. 20, 1674 Het Wapen van Tertholen en Blauwen Hulk na Malacka en verdere Indische kusten met diverse cargasoenen ende advisen file 2477, folio 311-314
Oct. 20, 1674 De chialoup de Makreel mede na Malacka file 2477, folio 314
Oct. 21, 1674 De Cabeljauw van Japara file 2477, folio 314