Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 8, 1747 [Met schrijvens van Ternaten] file 2577, folio 195
Sept. 8, 1747 [Inhoud der brief] file 2577, folio 195-196
Sept. 10, 1747 De Jonge Willem reverteerd van Banjermassing file 2577, folio 197
Sept. 12, 1747 Een briefje na Cheribon versonden file 2577, folio 197
Sept. 13, 1747 ’t Schip de Hagedis arriveert ter rheede met 113 koppen file 2577, folio 198
Sept. 15, 1747 Een brief van Rembang ontvangen ‘ten geleyde van een nieuwe schouw’ file 2577, folio 198
Sept. 15, 1747 Daarentegen het schip Nieuwvliet naar Bantam versonden ‘ten geleyde van 50000 Spanese realen tot den peperhandel’ file 2577, folio 198
Sept. 15, 1747 Het Engelse schip Grantham vertrekt naar Bancahoulo file 2577, folio 198
Sept. 18, 1747 Het schip Domburg arriveert ter rheede van de kamer Amsterdam file 2577, folio 199
Sept. 19, 1747 De brief van den sulthan van Banjermassing werd met gewone statie ingehaald file 2577, folio 199
Sept. 19, 1747 Insertie van deselve file 2577, folio 199-200
Sept. 19, 1747 Gemeen en apart schrijvens van Samarang ontfangen file 2577, folio 200
Sept. 20, 1747 Een briefje naar Samarang gesonden file 2577, folio 200
Sept. 20, 1747 De vaderlandse en Caabse papieren werden met de pantsjallang uyt het Amsterdamse schip Oud Berkenroode aangebragt file 2577, folio 200-201
Sept. 21, 1747 Oud Berkenroode arriveert ter rheede met ... koppen file 2577, folio 201
Sept. 21, 1747 [Everswaard reverteerd van Samarang met schrijvens] file 2577, folio 201
Sept. 24, 1747 Het Engelse schip Prins Walles arriveert ter rheede file 2577, folio 201
Sept. 26, 1747 Het schip de Ruyter werd naar Rembang gedepecheert file 2577, folio 202
Sept. 27, 1747 De jaarlijkse bedendag gecelebreert[11] file 2577, folio 202-204
Sept. 28, 1747 ’t Schip Langewijk reverteerd van Cheribon file 2577, folio 204