Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 29, 1684 Brieven[432] daarmede van Macassar en Japara file 2497, folio 1330-1331
Nov. 29, 1684 De chialoup de Piesangh na Bantam met een briefje[433] aan den commandeur Mattheus van Lugtenburg op de retourvloot file 2497, folio 1331
Nov. 28, 1684 De retourschepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Honsholredijk, Courtgene, en Princelant na ’t vaderlant onder den commandeur Mattheus van Lugtenburgh file 2497, folio 1318
Nov. 28, 1684 Indisch retour daarmede ten bedrage van f. 24177660:6:8 file 2497, folio 1318-1327
Nov. 28, 1684 Item voor de Caap f. 7703:10:41 file 2497, folio 1327
Nov. 28, 1684 De fluyt Aardenburg na de Straat Sunda met de heer fiscael, om te incasteeren file 2497, folio 1328
Nov. 28, 1684 De militairen van Cherribon terugge gecomen binnen sterck 335 coppen file 2497, folio 1328-1329
Nov. 28, 1684 Resolutie om den Demang Goelongon, Tommogan Marta Jouda en Sitra Javaen na de Caap in ballingschap te senden file 2497, folio 1329
Nov. 28, 1684 Sententie des doots geapprobeert tegens Manassa, vrij Macassaar om over diefstal opgehangen te werden file 2497, folio 1330
Nov. 28, 1684 Dogh aangaande de lijfeigen Cupido en David naastaande dood gemitigeert file 2497, folio 1330
Nov. 26, 1684 ’t Schip ’t Wapen van der Goes van Cherribon met den commandeur Jacobus Couper en 3 capiteins nevens 335 Nederlandse militairen file 2497, folio 1315
Nov. 26, 1684 Briefje[431] van den resident Marten Sampson daarmede file 2497, folio 1315-1316
Nov. 26, 1684 Item translaat briefje van de drie princen tot Cheribon aan Haar Edelens file 2497, folio 1316-1317
Nov. 26, 1684 Den oppercoopman Joannes Cops van Japara met eygen vaartuygh file 2497, folio 1317
Nov. 25, 1684 Briefje[429] van den luytenant Leendert Karsch tot Tangeran per een corporael file 2497, folio 1314
Nov. 25, 1684 Eenige Bantamse onderdanen daarmede opgesonden file 2497, folio 1314
Nov. 25, 1684 ’t Schip Couwerven na Bantam tot een waterschip, item de chialoup de Eliphant met een missive[430] aan den commandeur Willem Hartsinck file 2497, folio 1314
Nov. 25, 1684 Met f. 14810:8 ten behoeve van ons guarniseoen, etcetera file 2497, folio 1315
Nov. 24, 1684 Den capitain luytenant Joannes Pleyter naar ’t vaderlant verlost file 2497, folio 1313-1314
Nov. 24, 1684 Resolutie om de exemplairen van het nieuwe Portugese Testament van Dominee Pereira uyt te geven met de correcten file 2497, folio 1313-1314