Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 4, 1674 De fluyt Delfshaven uyt het vaderland over de Caab file 2477, folio 273-274
Sept. 7, 1674 Een Engelsman van Bantam met schrijven van hunnen agent aen Haar Edelens file 2477, folio 274-275
Sept. 7, 1674 De Blaeuwe Visser en de Goudvink van Makassar over Japara file 2477, folio 275
Sept. 7, 1674 Briefje van Radja Palacka aen Haar Edelens daer mede bekomen file 2477, folio 275
Sept. 7, 1674 Ladinge deser twee scheepjes van Japara file 2477, folio 276
Sept. 7, 1674 Dominee Theodorus Sas tot permanent predicant van Batavia te beroepen file 2477, folio 276
Sept. 7, 1674 Het jagt Durgerdam aff te leggen file 2477, folio 276
Sept. 7, 1674 Die van het schip Tidor de volle premie geaccordeert file 2477, folio 276
Sept. 12, 1674 Het canon rondom het Casteel en de stad affgeblaasen file 2477, folio 276
Sept. 12, 1674 Schrijven na Malacka per borger file 2477, folio 276
Sept. 13, 1674 Schrijven van het fluytje de Helena komende met tijdinge van de Engelse vrede van de Caab file 2477, folio 276-277
Sept. 14, 1674 Het fluytje de Helena van de Cabo op de rheede file 2477, folio 277
Sept. 14, 1674 Schrijven van Bantam file 2477, folio 277
Sept. 14, 1674 De Cabeljauw en de Beurs van Japara file 2477, folio 277-278
Sept. 14, 1674 Dankdagh over de Engelse vrede te houden[37] file 2477, folio 279
Sept. 15, 1674 Parade door den borger ruyterije gedaen en hunne officieren bevestigt file 2477, folio 279
Sept. 17, 1674 De vrede met Engeland affgekondigt file 2477, folio 279
Sept. 17, 1674 Publicatie der gemelte vrede file 2477, folio 279-280
Sept. 18, 1674 Resolutie over ’t versenden der Noordse schepen weder als voordesen over Malacka na de kusten van Indië file 2477, folio 280
Sept. 19, 1674 Dankdag geviert en ’s avonds vreugdevieren aengesteeken over de Engelse vrede file 2477, folio 280-281