Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 26, 1746 Rembangse brief besteld file 2576, folio 180
Sept. 28, 1746 Het schip de Anna komt van Java file 2576, folio 180
Sept. 29, 1746 De Leydsaamheit vertrekt naer Bantam file 2576, folio 180
Sept. 30, 1746 Aankomste van Knappenhoff en vertrek van de schepen Nieuwerkerk na Mallabaar, d’Anna naar Malacca file 2576, folio 180-181
Sept. 30, 1746 Maandelijkse opgave van de boom file 2576, folio 181
Sept. 30, 1746 Aangekomene vaartuygen file 2576, folio 181-182
Sept. 30, 1746 Vertrockene vaartuygen file 2576, folio 182-185
Sept. 30, 1746 Overledene file 2576, folio 185
Sept. 30, 1746 Gedoopte file 2576, folio 185
Sept. 30, 1746 Getrouwde file 2576, folio 185
Oct. 1, 1746 Vertrek van het Engels schip Dragon na Banjer en een compagnieschialoup Jaffnapatnam na Banda file 2576, folio 185
Oct. 1, 1746 Brieven van Macassar en Bantam nevens een van het schip ’t Slot van Capelle werden alhier besteld file 2576, folio 185
Oct. 3, 1746 Everswaard komt met brieven van Cheribon en van Bantam werd een aparte brief besteld file 2576, folio 186
Oct. 4, 1746 Arrive van Zijn Hoog Edelheyt van Buytensorg file 2576, folio 186
Oct. 4, 1746 Ontfang van diverse brieven file 2576, folio 186
Oct. 4, 1746 Arrive van ’t Slot van Capelle uyt ’t patria file 2576, folio 186
Oct. 7, 1746 Bestelling van eenige brieven file 2576, folio 187
Oct. 8, 1746 Depeche van de Fortuyn na ’t patria file 2576, folio 187
Oct. 8, 1746 En een missive na Samarang file 2576, folio 187
Oct. 9, 1746 Twee vaertuygen werden met brieven na Samarang en Sourabaya gedepecheert file 2576, folio 187