Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 26, 1742 Het placcaat[11] tegens den vervoer van bestelkasjes en goederen overal daar ’t behoort gepubliceert en geaffigeert file 2573, folio 359-362
June 26, 1742 Versonden een apart briefje van Samarang file 2573, folio 362
June 26, 1742 Bekomen een briefje van Timor file 2573, folio 363
June 26, 1742 Arrivement van ’t uyt Souratta over Mallabaar komende schip Woitkensdorp file 2573, folio 363
June 26, 1742 Met een briefje van den capitein Hackert file 2573, folio 363
June 26, 1742 Lading van gemelte bodem file 2573, folio 363-365
June 27, 1742 De scheepen Padmos, Crabbendijke en ’t Huys ter Foreest met de supercarga’s in den aanstaande handel na China file 2573, folio 365
June 27, 1742 En den instructie ter hunner narigt file 2573, folio 366
June 27, 1742 Nevens een briefje aan den Maccao’s gouverneur file 2573, folio 366
June 27, 1742 En een dito aan den keyser van China file 2573, folio 366
June 27, 1742 Mitsgaders een dito aan den Houpouw Chatoula i.a. file 2573, folio 366
June 27, 1742 Ladinge van het schip Padmos file 2573, folio 366-367
June 27, 1742 Item van Crabbendijke file 2573, folio 367
June 27, 1742 Mitsgaders van ’t Huys ter Foreest file 2573, folio 367-369
June 27, 1742 Insertie van de brief van den Maccao’s gouverneur file 2573, folio 369
June 27, 1742 Item van die aan den keyser van China file 2573, folio 369-371
June 27, 1742 Mitsgaders van dien aan den Houpouw Chia Toala i.a. file 2573, folio 371-373
June 28, 1742 Het schip ’t Huys ten Eult met een missive na Nagapatnam file 2573, folio 373-374
June 28, 1742 Specificatie van dies lading file 2573, folio 374-375
June 30, 1742 Arrivement van ’t uytkomende Engelse schip Augusta file 2573, folio 375-376