Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 16, 1674 Gecontinueerde en verkoren ouderlingen en diaconen voor den jaere 1674 file 2477, folio 19-20
Jan. 16, 1674 d’Ed. Nicolaas de Rooy tot commandeur der retourvloot; Jan Blaeumeulen tot vice commandeur en Jan Lambertsz tot schout bij nacht geëligeert file 2477, folio 20
Jan. 16, 1674 Geen familiën dit jaar na het patria gelargeert file 2477, folio 20
Jan. 17, 1674 Schrijven van d’Hr. Antonio Pavillioen van Chormandel uyt het leger per Portugeese jagtie over Bantam en nouvelles van St. Thomé file 2477, folio 20-21
Jan. 17, 1674 De vier retourschepen uyt Bantams besettings terugge file 2477, folio 21
Jan. 18, 1674 De Flaman, Hasenberg, Klaverskercke en Hannibal uyt Bengale met d’Hr. Constantijn Ranst file 2477, folio 21-22
Jan. 18, 1674 Ontfangene generale Bengaelse schrifturen daar mede, en ook particuliere van de provisionele gesaghebbers file 2477, folio 22-23
Jan. 19, 1674 Juffrouw Ranst van boord gehaelt file 2477, folio 23
Jan. 19, 1674 Sententie des doots tegen Pantsion van Baly geapprobeert file 2477, folio 23
Jan. 20, 1674 Bededag te houden voor de retourvloot[30] file 2477, folio 23
Jan. 21, 1674 Grootenbroeck, Muyderberg en Ternate uyt het vaderlant over de Caab file 2477, folio 23-28
Jan. 21, 1674 Schrijven uyt Bantams vloot per het schip Ternate file 2477, folio 28-29
Jan. 21, 1674 Schrijven per borgers chialoup van Malacka file 2477, folio 29
Jan. 22, 1674 Het jongst gesonden briefje na Malacka onbestelt terugge file 2477, folio 29
Jan. 22, 1674 De chialoup de Steur na Bantams besettinge met schrijven file 2477, folio 29-30
Jan. 23, 1674 En kruydmolen buyten in brant geraeckt file 2477, folio 30
Jan. 23, 1674 Een zeylchialoup van de Compagnies tussen de reede en Onrust verongelukt file 2477, folio 30-31
Jan. 23, 1674 Schrijven van Bantam file 2477, folio 31-32
Jan. 23, 1674 Eenige Engelse gevangene na het patria gelargeert file 2477, folio 33
Jan. 24, 1674 Bededag gehouden file 2477, folio 33