Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 30, 1673 Gehouden verpaghtinge van Batavia’s inkomsten voor den jaer 1674 file 2476, folio 698-699
Dec. 31, 1673 Aengekomene vaertuygen file 2476, folio 699-702
Dec. 31, 1673 Vertrocken vaertuygen file 2476, folio 702-703
Dec. 31, 1673 Visite file 2476, folio 704
Dec. 31, 1673 Justitie file 2476, folio 704
Dec. 31, 1673 Dooden file 2476, folio 704
Dec. 31, 1673 Gedoopte file 2476, folio 705
Dec. 31, 1673 Getrouwde file 2476, folio 705
Dec. 31, 1673 Javanen file 2476, folio 705
Dec. 31, 1673 Sommarium van het geheel jaer 1673 file 2476, folio 706
Jan. 1, 1674 Nieuw jaar file 2477, folio 1
Jan. 2, 1674 De hoeker de Baers van Bengale over Malacka met schrijven van beyde plaatsen [en 7250 lb amfioen in 50 kanassers] file 2477, folio 1-2
Jan. 2, 1674 De Deense opperhoofden Hendrik Eggersz en Joan Pauly van Bantam bij Sijn Edelheyt file 2477, folio 2
Jan. 2, 1674 Schrijven na Malacka per borgers chialoup file 2477, folio 2
Jan. 3, 1674 Bunschooten na Timor file 2477, folio 2-3
Jan. 4, 1674 Juffrouw Pieter Pauw in de kerck van het Casteel begraven file 2477, folio 3-4
Jan. 6, 1674 Schrijven van onsen resident tot Bantam file 2477, folio 4
Jan. 7, 1674 Het hoeker de Goudvinck van de Caab met goede tijdinge uyt het vaderlant file 2477, folio 4-5
Jan. 7, 1674 Acht bodems aen de Caab gekomen file 2477, folio 5
Jan. 7, 1674 Een na Ceylon gesonden en de Posthoorn van daar terugge na ’t patria file 2477, folio 5