Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1674 Acht bodems aen de Caab gekomen file 2477, folio 5
Jan. 7, 1674 Een na Ceylon gesonden en de Posthoorn van daar terugge na ’t patria file 2477, folio 5
Jan. 7, 1674 Soetendaal aen de Caeb verongelukt file 2477, folio 5
Jan. 7, 1674 En het Wapen van Hoorn op de Engelse kust in het uytzeylen gebleven file 2477, folio 6
Jan. 7, 1674 Relaes van de bekomen vaderlandse nouvelles file 2477, folio 6-7
Jan. 9, 1674 De jaerlijckse plackaaten voor de retourvloot gepubliceert file 2477, folio 7
Jan. 9, 1674 Item oock plackaet wegens het verkoopen van borger vaertuygen en ’s Heeren gerechtigheyt van dien[29] file 2477, folio 8-10
Jan. 9, 1674 Schrijven van Malacka per borger vaertuygh file 2477, folio 10
Jan. 9, 1674 Aengehaalde kleynigheden tot Malacka en herwaarts gesonden aen den Raed van Justitie te renvoyeren file 2477, folio 10
Jan. 9, 1674 Vastgestelde schippers op de retourschepen file 2477, folio 10
Jan. 10, 1674 Gooylant van de Caeb file 2477, folio 11
Jan. 10, 1674 Het schip Oostenburg uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2477, folio 11-13
Jan. 10, 1674 Ontfangen Caabse en patriasche papieren file 2477, folio 13
Jan. 11, 1674 Nuysenburgh, Beurs en Experiment na Bantams besetting met schrijven file 2477, folio 13
Jan. 12, 1674 Sparendam uyt het vaderlant over de Caab voor Amsterdam file 2477, folio 14-15
Jan. 12, 1674 Ontfangen dubbelt schrijven van de Caab en oock uyt het vaderlant file 2477, folio 15
Jan. 13, 1674 Schrijven van Palembang per inlands borger vaertuyg file 2477, folio 15
Jan. 14, 1674 Wilkenburg van het eylant Mauritius file 2477, folio 15-16
Jan. 15, 1674 Damiaten, Breedenroode en IJsselsteyn van Ceylon met den Edele commandeur Cornelis van Quaalbergh file 2477, folio 16-17
Jan. 15, 1674 Ontfangen schrifturen daar mede file 2477, folio 17-18