Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 28, 1735 Arrivement van een Inlands vaartuyg met 24 lasten rijst en een briefje van de Samarangse bediendens ten sijnen geleyde file 2567, folio 921
Nov. 29, 1735 ’s Heeren Arendskerke, Hogenes en Langeroode van Samarang met schrijvens file 2567, folio 921
Nov. 29, 1735 ’s Vorsten suster Radeen Ayoe Tadjem is met een neef van de keyserinne Ratoe Amancourat getrouwt file 2567, folio 921
Nov. 29, 1735 Lading van ’t schip ’s Heeren Arendskerke file 2567, folio 921-922
Nov. 29, 1735 Item van Hogenes file 2567, folio 922
Nov. 29, 1735 Dito van Langeroode file 2567, folio 922
Nov. 30, 1735 Het schip Heynkensand van Tagal met een briefje van den resident file 2567, folio 922
Nov. 30, 1735 Aanwijsing van het geladene in dien kiel file 2567, folio 922-923
Nov. 30, 1735 Het jagt Castor en Pollux met een briefje en 125 lasten rijst van Cheribon file 2567, folio 923
Nov. 30, 1735 De paarlvangst in het meyr Sagranacan is slegt uytgevallen file 2567, folio 923
Nov. 30, 1735 De pantchiallangs de Snoek en de Hay na Cheribon met de modderlieden file 2567, folio 923
Nov. 30, 1735 Aangekomene vaartuygen file 2567, folio 924-926
Nov. 30, 1735 Vertrockene vaartuygen file 2567, folio 926-927
Nov. 30, 1735 Overledene file 2567, folio 927-928
Nov. 30, 1735 Gedoopte file 2567, folio 928
Nov. 30, 1735 En getrouwde persoonen file 2567, folio 928
Dec. 1, 1735 Briefken van Rembang per Inlands vaartuyg file 2567, folio 928
Dec. 1, 1735 Briefkene van Samarang ten geleyde van de jaarlixe papieren en soldijboeken file 2567, folio 929
Dec. 4, 1735 Het schip Prattenburg over Tagal en Macassar na Amboina met schrijvens aan de respective bedientens file 2567, folio 929
Dec. 4, 1735 Ordre om gemelte bodem tot Tagal te beladen met 200 lasten rijst file 2567, folio 929