Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1731 Gemeene en secrete brieven ontfangen uyt Samarang file 2565, folio 845
Dec. 11, 1731 Inhoud van deselve file 2565, folio 845
Dec. 11, 1731 Het schip Blijdorp met agterlating van zijn makker Knapenburg uyt Japan file 2565, folio 845-846
Dec. 11, 1731 Sustenue dat Knapenburg zal gebleven wezen met alle de zielen file 2565, folio 846
Dec. 11, 1731 Waaronder het opperhoofd Abraham Minnedonk en pakhuysmeester Simon Schoonhoven file 2565, folio 846
Dec. 11, 1731 Maar den secunde en negotieboekhouder zijn hier behoude teruggekomen file 2565, folio 846
Dec. 11, 1731 Medebrengende een brief van de bedientens tot Nangazaky file 2565, folio 846-847
Dec. 11, 1731 Denoterende onder andere een kwijnende handel in Japan file 2565, folio 847
Dec. 11, 1731 En de sober behaalde winsten van dit jaare file 2565, folio 847
Dec. 11, 1731 Aangebragte lading van Blijdorp file 2565, folio 847
Dec. 12, 1731 Het schip de Buys van noorder Cormandel met schrijvens file 2565, folio 847-848
Dec. 12, 1731 En de nevensgespecificeerde lading file 2565, folio 848
Dec. 12, 1731 Het Engelsch schip Jacobus en Maria van Bankahoulo op de rheede file 2565, folio 849
Dec. 12, 1731 ’t Waterschip met tijding van de uytzeylende retourschepen terug file 2565, folio 849
Dec. 13, 1731 Briefje uyt Bantam ontfangen file 2565, folio 849
Dec. 13, 1731 Vervattende ’s konings versoek om een medecijn ‘tot genesinge van sijn Hoogheyds verlamde armen en beenen’ file 2565, folio 849
Dec. 13, 1731 Den capitein militair Dirk Tempezel gearresteerd file 2565, folio 850
Dec. 15, 1731 De uytgbragte papieren door het schip Crooswijk met dies boekhouder hier aangebragt file 2565, folio 850
Dec. 15, 1731 Benevens een Kaabs geleybriefje file 2565, folio 850
Dec. 15, 1731 Komst hier ter rheede van gemelte bodem file 2565, folio 850-851