Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 28, 1673 Gedoopte file 2476, folio 110
Feb. 28, 1673 Getrouwde file 2476, folio 110
Feb. 28, 1673 Javanen file 2476, folio 110
March 1, 1673 Buyren en het Wapen van Vlissingen na Amboina file 2476, folio 111
March 1, 1673 Klaverskercken, Saxenburgh en Goude Leeuw naer Banda file 2476, folio 112-113
March 3, 1673 Schrijven uyt Japan per eerste jonck file 2476, folio 114
March 3, 1673 Inlantse borgers in ’t geweer te exerceren[13] file 2476, folio 114
March 3, 1673 Juriaan Claes van Hoesum geweldiger file 2476, folio 114
March 6, 1673 Schrijven van Japara met tijdingh dat het jacht de Stompneus aldaer door het Engels jacht is in de gront geschoten file 2476, folio 114-117
March 7, 1673 Middelingh in de prijs van geleverde Palimbangse peper door Limasagu, de weduwe van Soetsie en Mr. Abram Wijs file 2476, folio 117
March 7, 1673 Item Thomas Engels, Pieter Alvis en Anthony Adriaens file 2476, folio 117
March 7, 1673 De Japaans coubangs tot Batavia gangbaer te maken[14] file 2476, folio 118
March 7, 1673 Versoeck van de pachter van de Ankese vaert wegens de Amanusgracht geaccordeert file 2476, folio 118
March 7, 1673 Schrijven na Japara file 2476, folio 118-120
March 8, 1673 De Schelvisch na Bantam file 2476, folio 120
March 8, 1673 Met schrijven na de vloote en aen den resident Caef file 2476, folio 120-122
March 9, 1673 Adriaen Adriaensz waegmeester met 20 rijxdaalders ter maent[15] file 2476, folio 123
March 10, 1673 Muyden na Japara file 2476, folio 123-124
March 11, 1673 Briefje aen den Koning van Sangora file 2476, folio 124-125
March 11, 1673 Ingediende inventaris der bevonde goederen in het veroverde jacht de Perel file 2476, folio 125-127