Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 4, 1730 De Berbice na Bantam met een brief file 2564, folio 354
May 4, 1730 Wat daarnevens overgesonden file 2564, folio 355
May 4, 1730 Opperdoes en de patchiallang de Beschutter na Cheribon met een brief file 2564, folio 355
May 4, 1730 Briefje van Palembang per peper vaartuyg file 2564, folio 355
May 4, 1730 De Javaanse modderlieden en de pantschallangs de Snoek en de Hay van Cheribon met een brief file 2564, folio 356
May 4, 1730 Kort verhaal van dies voornaamste inhoud file 2564, folio 356
May 4, 1730 De brigantijn de Hoop van Padang met een brief van de bediendens en vier translaten van de inlandse grooten file 2564, folio 356
May 4, 1730 Lading van dat kieltje file 2564, folio 357
May 4, 1730 Insertie van gemelte inlandse brieven, van den panglima en panghoulous tot Padang file 2564, folio 356-359
May 4, 1730 Van Sulthan Boengsoe tot Padang file 2564, folio 359-361
May 4, 1730 Van Radja Baros, Radja Ibrahim, Radja Bongsoe en Magat Zegat, nevens de gesamentlijke panghoeloes tot Baros file 2564, folio 361-364
May 4, 1730 Van Radja Parampoean van Padang file 2564, folio 365-366
May 5, 1730 Item die van de Cheribonse princen en den Pangerang Adipatty Tsjacraningrat tot Madura file 2564, folio 366-371
May 5, 1730 Die van Cheribon file 2564, folio 366-368
May 5, 1730 Die van Pangerang Adipatty Tsjacraningrat tot Madura file 2564, folio 369-371
May 6, 1730 De gesanten van de koning van Bantam na huys gedimitteert met een brief aan dien vorst file 2564, folio 371
May 6, 1730 Insertie van deselve file 2564, folio 372-381
May 7, 1730 Den heer oud Raad Extra-ordinair Gerrit van Westreenen overleden file 2564, folio 381
May 7, 1730 Bentveld van Tagal met balken, rijst en een brief file 2564, folio 381
May 7, 1730 Korten inhoud van gemelte missive file 2564, folio 381-382