Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 3, 1672 De Geregtigheyt van Sumatra’s westcust file 2475, folio 635
Nov. 3, 1672 Verhael der opperhoofden file 2475, folio 636
Nov. 3, 1672 De Meerkat naer Ceylon over Malacca met schrijven en oock naer Bengalen, Chormandel als aen d’Ed. Cornelis van der Dussen naer Poulo Tymaon file 2475, folio 636-637
Nov. 3, 1672 Het schip de Eendragt, de Bock, Fortuyn en de Stompneus bij Amerongen uyt te voegen file 2475, folio 637-638
Nov. 3, 1672 En daer op 60 soldaten te verdeelen file 2475, folio 639
Nov. 3, 1672 Oock Inlantse soldaten aen te nemen tegen 4 rijxdaalders file 2475, folio 640
Nov. 3, 1672 Die van de pen driemael ter week in het geweer te laten oeffenen file 2475, folio 640
Nov. 4, 1672 De chialoup de Roos naer de Straet van Sinkapura file 2475, folio 640-641
Nov. 4, 1672 De burgers Carel Willems, Jan Wijnants en Adriaan Theunis toe te staen met haer jagt de Goede Hoop te mogen cruyssen file 2475, folio 642
Nov. 5, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 643
Nov. 5, 1672 Publicatie van den oorlogh file 2475, folio 643-644
Nov. 5, 1672 Uytschrijvingh van de bededagh op morgen oock af te kundigen file 2475, folio 644-645
Nov. 5, 1672 Borger vaertuygh van Hans Ongena met schrijven naer Macassar file 2475, folio 645
Nov. 7, 1672 Brief van Key Nala Patty tot Damack file 2475, folio 646
Nov. 7, 1672 Schrijven van het opperhoofd tot Timor file 2475, folio 646
Nov. 7, 1672 En van de vorstinne van Solor Injy Chily de jonge file 2475, folio 647-648
Nov. 7, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 648
Nov. 8, 1672 Resolutie om twee lootsen tusschen de punten Groningen en Zeeburch op te slaen voor bergingh van peper file 2475, folio 648
Nov. 8, 1672 Het jagt Ougly van Macassar over Biema en Dompo file 2475, folio 648
Nov. 8, 1672 Amerongen, Swarte Leeuw, Vliegh, Fortuyn en de Bock naer de Straet Banca file 2475, folio 648-649