Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 28, 1728 Insertie van deselve file 2561, folio 332-333
June 28, 1728 Een briefje van Bantam per den Moor Abdul Cadir file 2561, folio 333
June 29, 1728 Een translaat Javaans briefje van den Ingabey Wangsa Tanoe tot Pamanoekan aan Sijn Edelheyt ter secretarye file 2561, folio 333
June 29, 1728 Insertie van deselve file 2561, folio 333-334
June 29, 1728 Depesche van het freguat d’Uno en de patchiallang de Beschermer met twee gecommitteerdens na de Duysent Eylanden tot het opsoecken en gadeslaan van een vreemde bodem file 2561, folio 334
June 30, 1728 Vertrek van ’t Noorderquartier over Palleacatta of Nagapatnam naar Bengalen met 2 gemeene en 3 secreete brieven aan de ministers ter genoemde plaatsen file 2561, folio 335
June 30, 1728 Aanwijsing van ’t geladene in dien bodem file 2561, folio 335-336
June 30, 1728 Retour van de brigantijn de Hoop met een briefje en 400 baalen coffyboonen van Cheribon file 2561, folio 336
June 30, 1728 Aangekomene vaartuygen file 2561, folio 336-345
June 30, 1728 Vertrocken vaartuygen file 2561, folio 345-347
June 30, 1728 Overledene file 2561, folio 348
June 30, 1728 Gedoopte file 2561, folio 348
June 30, 1728 Getrouwde file 2561, folio 348
July 1, 1728 Een brief van den Adipatty Djajaningrat ter secretarye file 2561, folio 349
July 1, 1728 Insertie van dies translaat file 2561, folio 349-350
July 2, 1728 Ontfang van een briefje van Bantam file 2561, folio 350
July 2, 1728 En een advysbriefje van ’t schip Purmerlust file 2561, folio 350
July 3, 1728 Hogersmilde van Ceylon file 2561, folio 350-351
July 3, 1728 Met nevenstaande inlading file 2561, folio 351
July 3, 1728 Retour van d’Elisabeth van Bantam met een brief van de bedientens en de sulthan file 2561, folio 351