Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1728 Retour van Belvliet van Tagal met een briefje en nevenstaande houtwercken file 2561, folio 212-213
April 15, 1728 Versoek om een schip ten afhaal van den overgebleven swaare balcken file 2561, folio 213
April 16, 1728 De Petronella Alida en Opperdoes met een lading houtwercken en een origineel en duplicaat missive van Samarang file 2561, folio 213
April 16, 1728 Ouwerkerk was op ’t riff van het soo genaamde visscherseyland omtrend Japara verongelukt file 2561, folio 214
April 17, 1728 Een translaat Maleyse brief door twee gevlugte Jambyse pangerangs uyt Palembang geschreven ter secretarye gesonden file 2561, folio 214
April 17, 1728 Insertie van dien brief file 2561, folio 215-216
April 17, 1728 Retour van de Elisabeth van Samarang met 400 lasten rijs, een origineel briefje van dat comptoir, een Palembangs copia briefje en den Pangerang Aria Mancoenagara met sijn gevolg file 2561, folio 216-217
April 18, 1728 Een briefje van Malacca per den burger Johannes Abrahamsz. file 2561, folio 217
April 18, 1728 De vreede tusschen Radja Kidjil en de Bougineesen was weder gebroocken file 2561, folio 217
April 18, 1728 En tusschen dien vorsten den Palembangsen Pangerang Adipatty Anoem na de gerugten een goede correspondentie file 2561, folio 218
April 20, 1728 Twee translaat Maleyse brieven van den Palembangsen vorst aan Abraham Patras en den sabandhar Fredrik Lokman ter secretarye file 2561, folio 218
April 20, 1728 Insertie van deselve file 2561, folio 219-222
April 22, 1728 Arrivement van Zuyderbeek over Rembang en Samarang van Banjermassing met een briefje van de commissianten en een dito van de Samarangse bedientens benevens de journaalen van Ouwerkerk file 2561, folio 222-223
April 22, 1728 Den Panambahan had versoeck gedaan om hulp tegens eenige Maleydse van Camboydja file 2561, folio 223
April 22, 1728 Dog zulks was ontsegt file 2561, folio 223
April 22, 1728 Eysch van 10000 realen en nog een schip ten afhaal van peper file 2561, folio 223
April 22, 1728 Het jagt Den Arend met een brief en 379875 lb peper file 2561, folio 224
April 23, 1728 Retour van de schepen Kiefhoek, Alblasserdam en Anna Maria van Samarang file 2561, folio 224
April 23, 1728 Specificatie van ’t geladene in die bodems file 2561, folio 224
April 23, 1728 Ontfang van een brief met deselve, inhoudende file 2561, folio 225