Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 21, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 522-523
Sept. 22, 1672 De hoeker de Grundel van Bantam file 2475, folio 524-525
Sept. 22, 1672 De chialoup de Roos naer Bantam met schrijvens aen d’Heeren 17en over Engelant file 2475, folio 525-526
Sept. 22, 1672 En naer Bantam file 2475, folio 526-527
Sept. 22, 1672 De fluyt Marcken naer Japara file 2475, folio 527
Sept. 23, 1672 Den schipper Eduart Roelantse Goutsmith van den Hasenbergh op de Vrije Zee te laten overgaen tegen schipper Cornelis Crieck file 2475, folio 528
Sept. 23, 1672 Den Ambonsen borger Frans Colijn 300 rijxdaalders ter leen toegestaen file 2475, folio 528
Sept. 26, 1672 Per burger vaertuygh twee brieven van Mallacca file 2475, folio 528
Sept. 26, 1672 Amerongen en Swarte Leeuw naer Japara file 2475, folio 529
Sept. 27, 1672 Schrijven aen Keey Wierat Macka tot Japara file 2475, folio 529-531
Sept. 27, 1672 Schrijven van Palimbangh per borger vaertuygh file 2475, folio 531
Sept. 27, 1672 De paghter van de incomende suykeren, de aancomende Compagnies suykeren van de Oostcust van Java als de particulieren te betalen file 2475, folio 531
Sept. 27, 1672 De pagter van de vismarckt 2075 rijxdaalders te remitteren file 2475, folio 531
Sept. 28, 1672 Het fluytje de Vliegh van Jamby file 2475, folio 532
Sept. 30, 1672 De chialoup de Roos van Bantam met schrijvens file 2475, folio 532-534
Sept. 30, 1672 Aengecomen vaertuygen file 2475, folio 534-537
Sept. 30, 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 537-539
Sept. 30, 1672 Rapport van gedane visite door de respective officieren file 2475, folio 540
Sept. 30, 1672 Getrouwde file 2475, folio 540
Sept. 30, 1672 Gedoopte file 2475, folio 541