Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 28, 1725 Nevens het oproepen van den Gaals gesaghebber ter adsistentie aldaar file 2558, folio 759
Dec. 28, 1725 ’t Aangebragte per Constantia file 2558, folio 759-760
Dec. 28, 1725 Acht scheepen, Velserhoofd, den Baanman, de Geertruyd, Haften, Meerhuysen, Westerbeek, Wolphaarsdijk en Castor en Pollux, reverteeren uyt Bengale file 2558, folio 760
Dec. 28, 1725 Verschil der ministers met den tolmeester aldaar file 2558, folio 760-761
Dec. 28, 1725 En schermutsel met de Mooren over [...] file 2558, folio 761
Dec. 28, 1725 Dewelke in de vlugt gedreeven worden file 2558, folio 762
Dec. 28, 1725 Men weygert des geplette silvre platen sonder versmelting te stempelen file 2558, folio 762
Dec. 28, 1725 d’Engelse en Franse en een Oostendisch schip aldaar aangeweest file 2558, folio 762-763
Dec. 28, 1725 Lading van Wolphaarsdijk file 2558, folio 763-764
Dec. 28, 1725 Lading van Haften file 2558, folio 764-765
Dec. 28, 1725 Lading van Meerhuysen file 2558, folio 765
Dec. 28, 1725 Lading van Westervliet file 2558, folio 766
Dec. 28, 1725 Lading van Velserhoofd file 2558, folio 766-767
Dec. 28, 1725 Lading van Castor en Pollux file 2558, folio 767-768
Dec. 28, 1725 Lading van de Geertruyd file 2558, folio 768-769
Dec. 28, 1725 Lading van de Baanman file 2558, folio 769-770
Dec. 31, 1725 [De Jaccatrasche inkomsten] file 2558, folio 770-771
Dec. 31, 1725 [Aangekomene vaartuygen] file 2558, folio 771-773
Dec. 31, 1725 Vertrockene vaartuygen file 2558, folio 773-774
Dec. 31, 1725 Overledene file 2558, folio 774