Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 26, 1672 De straff van de wip door gecommitteerdens te laten afdoen[4] file 2475, folio 421
July 26, 1672 De coorenmolens pagter in het geheel 300 rijxdaalders afslagh te geven file 2475, folio 421
July 27, 1672 Het jaght de Cogge uyt Banda over Biema en Dompo met schrijven van de laetste plaetsen file 2475, folio 421-424
July 28, 1672 De chialoup de Eendragt naer Mallacca file 2475, folio 424
July 28, 1672 d’Ed. Cornelis van Qualbergh met de vijff schepen Cranesteyn, Dordregt, het Huys te Velsen, Outshoorn, en Buycksloot naer Ceylon file 2475, folio 425-430
July 28, 1672 De Jonge Prins uyt het vaderlant file 2475, folio 430
July 29, 1672 De romp van het jagt Tertholen vercogt file 2475, folio 431
July 30, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 431-433
July 31, 1672 De Fortuyn nae Bantam met schrijven aen d’Heeren 17en en aen den resident Willem Caef file 2475, folio 433-434
July 31, 1672 Aengekomen vaertuygen file 2475, folio 434-437
July 31, 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 438-441
July 31, 1672 Visite file 2475, folio 442
July 31, 1672 Getrouwde file 2475, folio 443
July 31, 1672 Gedoopte file 2475, folio 443
July 31, 1672 Overledene file 2475, folio 443
July 31, 1672 Javanen file 2475, folio 444
Aug. 2, 1672 De onderkoopman Gillis Gosens opcomste uyt Siam onder conditie geaccordeert file 2475, folio 445
Aug. 2, 1672 Everardt Verschuyr ondercoopman met 36 guldens file 2475, folio 445
Aug. 2, 1672 De brugh buyten de poort Uytregt op houten stylen te laten maeken file 2475, folio 445
Aug. 2, 1672 Davidt Strantwijck toegestaen om een scheepje naer Arrackan to mogen senden file 2475, folio 445