Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 5, 1725 Retour der losboots de Bergwerker en het Gesigt van Tanjongpoura met den gecommitteerdens file 2558, folio 207
April 5, 1725 En een brieff van daar aan haar Edelens file 2558, folio 207
April 6, 1725 Een Portugees schip genaamt St. Antony van Maccao file 2558, folio 207-208
April 6, 1725 En een ander Nostra Senhora de Boa Viagem arrriveren alhier van Maccao file 2558, folio 207-208
April 7, 1725 Nog een Portugees schip Nostra Senhora Madre Deos arriveert alhier van Macao file 2558, folio 208
April 8, 1725 Briefje van Bantams gesaghebber nevens een van de overheden van ’t theeschip ’s Graveland file 2558, folio 208-209
April 8, 1725 Tot notificatie hoeverre denselve in de Straat Zunda gekomen file 2558, folio 209
April 9, 1725 Vier scheepen reverteeren uyt Bengalen met den geweesen dispencier David de la Labiestrate en een brieff file 2558, folio 209-210
April 9, 1725 Lading van Westerbeek file 2558, folio 210-211
April 9, 1725 Lading van Ouwerkerk file 2558, folio 211-212
April 9, 1725 Lading van Hoedekenskerk file 2558, folio 212-213
April 9, 1725 Lading van Zuyderbeek file 2558, folio 213
April 11, 1725 De patsjallang Goram komt van Java’s Oostcust met schrijvens van Samarang en Ceribon file 2558, folio 213-214
April 11, 1725 Nevens andere papieren file 2558, folio 214
April 11, 1725 Behelsende den eerstgenoemde brief het gedrag der nog overige rebellen in die gewesten file 2558, folio 214
April 11, 1725 Een inlands vaartuyg van Palimbang arriveert en door een copia brief geadverteert file 2558, folio 214-215
April 11, 1725 De aangewende moeyte tot demping der onrusten in dat rijk file 2558, folio 215
April 12, 1725 Vier vaartuygen van voormelde plaats brengende aen eenige swarte peper file 2558, folio 215
April 12, 1725 Briefje van Siams opperhoofd Gregorius Hendrik Prageman file 2558, folio 215
April 13, 1725 Nog een vaartuyg voor Palimbang file 2558, folio 215