Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 15, 1737 Notitie der lading van ’t jagt Croonenburg file 2568, folio 707-708
July 15, 1737 Aanwijsing van het geladene in Betlehem file 2568, folio 708-709
July 16, 1737 Noordwaddingsveen van Mallabaar over Ceylon gearriveert file 2568, folio 709
July 17, 1737 Aankomst hier ter rheede van het schip Dieshoek file 2568, folio 710
July 19, 1737 Het schip de Stad Leyden van Macassar over Bima met schrijvens gearriveert file 2568, folio 712
July 19, 1737 Een briefken van Bantam ontfangen file 2568, folio 712
July 23, 1737 Een briefken van Bantam ontfangen file 2568, folio 713
July 23, 1737 Een briefken van Tagal met ’t Land van Beloften ontfangen file 2568, folio 713
July 23, 1737 Per de pantchiallang de Beschutter van Cheribon schrijvens soo van de residenten als de gesamentlijke princen file 2568, folio 713
July 24, 1737 ’t Schip Hopvogel van Paccalongan gearriveert met houtwerken en een Damaks briefje file 2568, folio 714
July 25, 1737 ’t Schip Purmerlust van Paccalongan met schrijvens file 2568, folio 714
July 26, 1737 Het schip Jacoba van Macassar over Samarang met schrijvesn van beyde plaatsen file 2568, folio 714
July 28, 1737 Lading van opgemelte kiel file 2568, folio 715-717
Aug. 2, 1737 Kort recit van dies inhoude file 2568, folio 721
Aug. 4, 1737 Een briefje van Tandjongpoura ontfangen file 2568, folio 721-722
Aug. 5, 1737 De Herstelling van Macassar met den berghopman Nathaniël Steinmets en schrijvens van dat ministerium file 2568, folio 722
Aug. 6, 1737 Lading van het schip ’t Huys te Marquette file 2568, folio 723
Aug. 10, 1737 Spieringshoek van Macasser met schrijvens van daar en ook van Samarang file 2568, folio 727
Aug. 10, 1737 Lading van gemelte kieltje file 2568, folio 727
Aug. 12, 1737 Ontfangst van een briefken van Rembang file 2568, folio 727