Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 22, 1790 Per den burger Jan Hendrik Krookwits schrijvens van Macassar aangebragt file 2611, folio 177
Nov. 22, 1790 Over den landweg schrijvens van Java aangebragt file 2611, folio 177-178
Nov. 21, 1790 Schrijvens naar Bantam verzonden file 2611, folio 176
Nov. 21, 1790 Komst van de Doggersbank van Java file 2611, folio 176
Nov. 20, 1790 Vertrek van het schip Teylingen naar Nederland file 2611, folio 175
Nov. 20, 1790 Met schrijvens voor de kamer Rotterdam file 2611, folio 175
Nov. 20, 1790 En de Caab file 2611, folio 175
Nov. 20, 1790 Over den landweg schrijvens van Java aangebragt file 2611, folio 175
Nov. 20, 1790 Depeche van de paketboot de Faam naar Nederland file 2611, folio 175
Nov. 20, 1790 Met schrijvens aan de Heeren Seventien file 2611, folio 176
Nov. 20, 1790 Aan de heeren Bewindhebberen van Chinaschen handel file 2611, folio 176
Nov. 20, 1790 En aan de Caab file 2611, folio 176
Nov. 19, 1790 St. Laurens vertrekt naar Nederland voor de kamer Zeeland file 2611, folio 174
Nov. 19, 1790 Schrijvens daarmede verzonden file 2611, folio 174
Nov. 18, 1790 ’s Lands oorlogs bark de Swaluw vertrekt naar Java file 2611, folio 173
Nov. 18, 1790 Ontfangene brieven uit Nederland file 2611, folio 173-174
Nov. 18, 1790 En van de Caab file 2611, folio 174
Nov. 18, 1790 Per den veerman Bappa schrijvens van Bantam aangebragt file 2611, folio 174
Nov. 17, 1790 Aankomst van ’s lands scheepen de Zephir en de Havick hier ter rheede file 2611, folio 170
Nov. 17, 1790 Het resalutie daar op file 2611, folio 170