Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 5, 1724 Een dito van als boven per sergeant file 2556, folio 56
Feb. 5, 1724 Briefje van Tagal per Mardijker file 2556, folio 56
Feb. 8, 1724 Depesche van de briefdragers der regenten tot Madura, Sumenap etc. voor hun meesters file 2556, folio 57
Feb. 8, 1724 Insertie van die na Madura file 2556, folio 57-59
Feb. 8, 1724 Item na Sumanap file 2556, folio 59-60
Feb. 8, 1724 Dito na Pamacassan file 2556, folio 61-62
Feb. 8, 1724 Alsmede die van Paccalongan file 2556, folio 62-63
Feb. 8, 1724 En eyndelijk die van Pamalang file 2556, folio 63-64
Feb. 8, 1724 Copia briefje van Palembang per inlands vaartuyg file 2556, folio 64
Feb. 8, 1724 Met de nevenstaande cadjang matten file 2556, folio 64
Feb. 12, 1724 Het Portugees schip Jesus Maria Joseph Sacra Familia uyt Manilhas file 2556, folio 65
Feb. 13, 1724 Het Raadhuys van Vlissingen van Zeeland uyt het vaderland met patriase en Caabse brieven file 2556, folio 65-66
Feb. 13, 1724 Aangebragte manschap en lading file 2556, folio 66
Feb. 18, 1724 Advys briefje uyt de Straat van de overheden van ’t schip Goudriaan komende uyt het vaderland file 2556, folio 67
Feb. 19, 1724 Goudriaan op de reede voor Amsterdam met vaderlandse en Caabse papieren file 2556, folio 67
Feb. 19, 1724 Desselfs medegebragte manschap file 2556, folio 68
Feb. 19, 1724 Retour van de scheepen Wijnendaal, Gansenhoeff en Crooswijk uyt Bengalen met nevenstaande cargo en een brief file 2556, folio 68
Feb. 19, 1724 Slegte constitutie van den handel dier directie file 2556, folio 68-69
Feb. 19, 1724 Lading van Wijnendaal file 2556, folio 69-70
Feb. 19, 1724 Dito van Gansenhoeff file 2556, folio 70-71